Effectieve didactiek: Samenwerkend leren?

Jeroen Janssen

Omschrijving

15 jaar geleden werd samenwerkend leren als de heilige graal van het onderwijs gezien. Uiteraard was dat een te hoog gegrepen verwachting. Effectief inzetten van samenwerkend leren is een echte uitdaging. In deze sessie bespreek ik wat we uit onderzoek weten over de effectiviteit van samenwerkend leren, de randvoorwaarden om samenwerkend leren effectief te laten zijn en de dilemma’s waar docenten zich voor geplaatst zien wanneer zij groepen samenwerkende leerlingen begeleiden.

Downloads

Sessieopname

Directeur onderwijs Centre for Academic Teaching and Learning
Universiteit Utrecht

In mijn wetenschappelijk onderzoek richt ik mij op het gebruik van onderwijstechnologie en hoe onderwijstechnologie leerprocessen kan ondersteunen, op de rol van samenwerking en interactie in onderwijs en op zelfregulatie van het eigen leerproces door studenten.

Ga naar de bovenkant