Effectieve vragen stellen en feedback geven: makkelijker gezegd dan gedaan?!

Gerdineke van Silfhout

Omschrijving

Om leerlingen actief te betrekken bij en bewust te maken van hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Effectieve vragen stellen en feedback geven zijn daarbij essentieel, maar hoe doe je dat? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Naast praktische voorbeelden ga je ook naar huis met een aantal principes of uitgangspunten voor formatief lesgeven.

Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Ga naar de bovenkant