Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

Jos Cöp

Omschrijving

Leren en onderwijzen zijn volop in beweging. Maar waar zijn we nu precies naar op weg? Hoe zal de school er straks uitzien? Hoe krijgen we de werkdruk onder controle? Hoe bestrijden we laaggeletterdheid? Hoe persoonlijk gaat het leren worden? Hoe verbeteren we de kwaliteit van de didactiek? Wat wordt de plek van ict daarbij? En wat wordt uiteindelijk de rol van de leraar en de schoolleider? Of zijn deze vragen allemaal onzin en moeten we juist zo min mogelijk willen veranderen?

Vanuit een brede onderwijskundige belangstelling stelt Jos Cöp wekelijks een nieuwsselectie samen. Met als doel het verzamelen en delen van actuele publicaties die bovenstaande en vergelijkbare vragen proberen te beantwoorden vanuit bewezen inzichten. Tijdens de interactieve lezing op researchED 2019 zet hij samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje. Om deze vervolgens door te vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Onderwijskundige, schoolleider
Leertijd.nl / Optimus Onderwijs

Jos Cöp is onderwijskundige en houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met verbetertrajecten in het basisonderwijs. Hij was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, (ict-)adviseur en leermiddelenontwikkelaar en interim schoolleider. Momenteel is hij parttime actief als schoolleider in het basisonderwijs bij Optimus Primair Onderwijs. Daarnaast is hij, vanuit zijn bedrijf Leertijd.nl, betrokken bij een groot aantal verbetertrajecten op andere scholen.

Ga naar de bovenkant