Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

Jos Cöp

Omschrijving

Leren en onderwijzen zijn volop in beweging. Maar waar zijn we nu precies naar op weg? Hoe zal de school er straks uitzien? Hoe krijgen we de werkdruk onder controle? Hoe bestrijden we laaggeletterdheid? Hoe persoonlijk gaat het leren worden? Hoe verbeteren we de kwaliteit van de didactiek? Wat wordt de plek van ict daarbij? En wat wordt uiteindelijk de rol van de leraar en de schoolleider? Of zijn deze vragen allemaal onzin en moeten we juist zo min mogelijk willen veranderen?

Vanuit een brede onderwijskundige belangstelling stelt Jos Cöp wekelijks een nieuwsselectie samen. Met als doel het verzamelen en delen van actuele publicaties die bovenstaande en vergelijkbare vragen proberen te beantwoorden vanuit bewezen inzichten. Tijdens de interactieve lezing op researchED 2019 zet hij samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje. Om deze vervolgens door te vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Onderwijskundige
Leertijd.nl

Jos Cöp is onderwijskundige gespecialiseerd in lees- en taalonderwijs, schoolleider bij Optimus Primair Onderwijs, begeleider van onderwijskundige verbetertrajecten bij Leertijd.nl en enthousiasmerend spreker vanuit een positieve invalshoek. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de verbetering van het lees- en taalonderwijs. Vanuit verschillende rollen is Jos betrokken geweest bij meer dan 300 verbetertrajecten op uiteenlopende scholen.

Ga naar de bovenkant