Onderwijskundige, schoolleider
Leertijd.nl / Optimus Onderwijs

Jos Cöp

Jos Cöp is onderwijskundige en houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met verbetertrajecten in het basisonderwijs. Hij was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, (ict-)adviseur en leermiddelenontwikkelaar en interim schoolleider. Momenteel is hij parttime actief als schoolleider in het basisonderwijs bij Optimus Primair Onderwijs. Daarnaast is hij, vanuit zijn bedrijf Leertijd.nl, betrokken bij een groot aantal verbetertrajecten op andere scholen.

Expertise: Verbetertrajecten in het funderend onderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

Ons onderwijs lijkt steeds complexer en chaotischer te worden. Een uitgebreide meet-, toets- en controlecultuur is daar een duidelijk symptoom van. Alles moet worden gemeten om aan een opgelegde norm te voldoen. En dat legt een constante druk op iedereen: leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. De bedoeling achter de acties is dat het allemaal leidt tot beter onderwijs. Maar is dit wel het geval? Of werkt het zelfs averechts en ondermijnt het de kwaliteit?

Jos Cöp neemt u mee langs belangrijke ontwikkelingen, discussiepunten en misverstanden. De voorbeelden tijdens zijn presentatie haalt hij uit de discussie die op dit moment wordt gevoerd over de kwaliteit van het taalleesonderwijs. Een belangrijke conclusie is dat we leren en onderwijzen onnodig complex maken. Terug naar de bedoeling is in veel gevallen vooruit naar de eenvoud. Goed wetenschappelijk onderzoek, onderbouwd met stevig praktijkbewijs vormt hiervoor een belangrijke basis.

Downloads

Omschrijving

Het leesonderwijs in Nederland staat zwaar onder druk. Uit internationale onderzoeken blijkt dat er werk aan de winkel is. Mede hierdoor ontstaan op dit moment veel leesoffensieven, deltaplannen en andere overgedramatiseerde reddingsacties. In veel gevallen worden daarbij antwoorden bedacht zonder eerst de juiste vragen te stellen. En acties ingezet zonder na te gaan of er sprake is van een bewezen aanpak. Het gevolg is een onoverzichtelijk leeslandschap waarin schoolteams soms begrijpelijkerwijs de weg kwijt dreigen te raken.

Deze bijdrage is erop gericht om eerst samen de juiste vragen te stellen. Om vervolgens op basis van bewijs, wetenschappelijk onderzoek in combinatie met overtuigende praktijkervervaringen, door te pakken naar verbeteracties die werken. Met als opbrengst leesonderwijs met goede opbrengsten en leerlingen die behoren tot de meest gemotiveerde lezers ter wereld. Waarom zouden we met minder genoegen nemen?

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant