Formatieve evaluatie en Feedback in de dagelijkse lespraktijk

Sergej Visser

Omschrijving

Goede feedback helpt leerlingen verder. En formatieve evaluatie is een prachtig principe. Maar hoe geef je goede feedback in de dagelijkse lespraktijk, als fulltime docent, aan al je 250 leerlingen, met 24 lesuren per week? Hoe zorg je voor structurele, georganiseerde formatieve evaluatie? Kan dat eigenlijk wel? En werkt het echt?

En óf het werkt! En niet alleen dat. Als je eenmaal werkt met structurele feedback en in elke les formatief evalueert, besef je: dit is onderwijs pur sang. Het voelt alsof je samen met je leerlingen op leeravontuur gaat.

Het is echter niet simpel om zo’n nieuwe manier van lesgeven op te zetten. Wij zijn er als vaksectie Engels van het Griftland College al 15 jaar mee bezig. We hebben ons eigen curriculum gebouwd, met toetsen, opdrachten, activiteiten en materialen. Maar één ding is zeker: we willen nooit meer wat anders.

Deze workshop kan een vliegende start worden van FE en FB op jouw school. Maak kennis met een compleet en helder model voor formatief evaluerend leren: meer inzicht in het onderwijsproces. Krijg tools die je direct en structureel kunt inzetten in je lessen. Denk na over de principes achter FB en FE. Verkrijg inzicht in wat effectieve feedback inhoudt. Neem uitgewerkte ideeën mee voor een compleet nieuw curriculum. En hoor over de hordes die je moet gaan nemen. Want FE en FB maken het onderwijs niet makkelijker – maar wel beter. En een stuk leuker.

Formative Assessment & Feedback in practice

Good feedback propels learning. And Formative Assessment is potentially powerful. But how can you provide effective feedback to 250 students, teaching 24 lessons a week? How can structural formative assessment be organized on a day to day basis? Is it even possible? And does it work?

Well, does it ever! And what is more: once you start working with structured feedback and organized formative assessment, you will realize: now this is education. It’s like venturing out on educational adventures with your pupils.

Then again, it’s not all that simple to install a completely new method of teaching like this. Our EFL teachers have been working on our program for fifteen years. We’ve built our own curriculum, with tests, assignments, activities and background materials. And one thing’s for sure: there’s no turning back. This is it.

This workshop could be the flying start for FA and FB at your school. You’ll be presented with a complete and clear model for formative assessment education, which will give you more insight in the educational process. You’ll learn about a set of practical tools that you can apply to your lessons directly and structurally. You will think about the principles that underpin good FB and FA. You will gain insight in what makes effective feedback. You can take home worked examples of a renewed curriculum. And you’ll hear about the hurdles you’ll have to take. Because FA and FB don’t ease education – but they improve it. And make it more fun.

Downloads

Senior trainer/adviseur
Bureau ICE

Sergej Visser is senior trainer en adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor gaf hij twintig jaar Engels en CKV aan mavo-, havo- en vwo-klassen op een middelbare school in Soest. Samen met collega’s bouwde hij daar een compleet nieuw bovenbouwcurriculum voor Engels, waarin het trainen en beheersen van de verschillende vaardigheden centraal stond.

De afgelopen zes jaar helpt Sergej dagelijks docenten, op allerlei scholen in heel Nederland. Dan gaat het bijvoorbeeld over formatief handelen in elke les, maar ook over het maken van goede toetsen en opdrachten. Als trainer en adviseur-van-buitenaf ziet hij regelmatig hoe je een onderwijsvernieuwing kunt laten slagen – en ook hoe je dit het beste kunt laten mislukken.

De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen in het najaar van 2023.

Ga naar de bovenkant