Senior trainer/adviseur
Bureau ICE

Sergej Visser

Sergej Visser is senior trainer en adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor gaf hij twintig jaar Engels en CKV aan mavo-, havo- en vwo-klassen op een middelbare school in Soest. Samen met collega’s bouwde hij daar een compleet nieuw bovenbouwcurriculum voor Engels, waarin het trainen en beheersen van de verschillende vaardigheden centraal stond.

De afgelopen zes jaar helpt Sergej dagelijks docenten, op allerlei scholen in heel Nederland. Dan gaat het bijvoorbeeld over formatief handelen in elke les, maar ook over het maken van goede toetsen en opdrachten. Als trainer en adviseur-van-buitenaf ziet hij regelmatig hoe je een onderwijsvernieuwing kunt laten slagen – en ook hoe je dit het beste kunt laten mislukken.

De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen in het najaar van 2023.

Expertise: Toetsing, examinering en formatief evalueren, vo, mbo

Sessiearchief

Omschrijving

Toetsing is een hot item. We geven in Nederland veel cijfers. De toetsdruk is vaak hoog. Tegelijk gaan veel leerlingen alleen aan de slag voor een cijfertoets en leren ze daardoor te weinig. Met het terugbrengen van het aantal cijfers is dat niet verholpen. En hoe hou je dan zicht op waar je leerlingen staan? Hoe neem je de juiste besluiten t.a.v. bevordering, determinatie en advies? En hoe zorg je dat toetsing leidt tot meer en beter leren?

Goed toetsen begint met goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. In deze sessie zetten we de contouren uit voor een toetsbeleidsplan voor jouw school. We denken na over waarom we willen toetsen en op welke manieren we dat het beste kunnen doen. Ook bekijken we de toetssituatie op jouw school – hoe goed zijn de toetsen die je gebruikt, bijvoorbeeld – en welke volgende stap daarbij past. Want goed toetsbeleid zorgt voor betere toetsing, zodat leerlingen meer, beter en duurzamer kunnen leren.

Downloads

Omschrijving

Toetsing is een hot item. Op steeds meer scholen in Nederland wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar hoeveel cijfers leerlingen jaarlijks krijgen. En terecht: cijfertoetsen kosten tijd, zorgen voor stress én leiden te vaak tot uitgesteld leergedrag. Zo zit onze toetscultuur het leren in de weg. Tegelijkertijd los je dit niet zomaar op door het aantal cijfertoetsen te verminderen. Daarvoor is een bredere visie op leren en toetsen nodig.

In deze sessie denken we na over goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. Leerdoelgericht (formatief) werken maakt daar onderdeel van uit: het gaat er immers om dat leerlingen de leerdoelen beheersen. Maar ook toetskwaliteit krijgt de broodnodige aandacht. Een cijfergemiddelde lijkt objectief, maar in hoeverre kun je dat hard maken? Verder staan we stil bij de vraag hoe je deze bredere blik op toetsing bij jou op school kunt introduceren en implementeren. Want goed toetsen kán leiden tot meer, beter en leuker leren.

Downloads

Omschrijving

Feedback is belangrijk. Zonder goede feedback op een taak kom je niet verder. Maar hoe krijg je voor elkaar dat iedere leerling feedback krijgt? Hoe zet je de leerlingen zelf hier voor in? En hoe zorg je dat de gegeven feedback goed is? Want in veel gevallen heeft de feedback namelijk geen effect, of werkt deze zelfs averechts.

In de ideale situatie vragen de leerlingen zelf om feedback op hun werk. Ze kennen hun leerdoelen en willen verder komen in hun proces. Zo’n cultuur waarin feedback vragen en verwerken normaal is, is geen utopie – je kunt dit voor elkaar krijgen in jouw lessen.

In deze workshop denken we na over waarom feedback belangrijk is, en maken we kennis met een aantal concrete tools om leerlingen in te zetten bij het feedbackproces. Zo bouwen we aan een feedbackcultuur in het onderwijs!

Downloads

Omschrijving

Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren gebruiken. In de praktijk komt het daar helaas echter niet altijd van. Maar je kunt je lessen effectiever en leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten.

Om formatief te kunnen evalueren, heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Daarbij gaat een leerling aan de slag, krijgt feedback, en verwerkt deze feedback in een volgende (versie van de) taak. Met deze aanpak help je leerlingen optimaal verder in het leerproces. Bovendien doen ze meer in je les ;-).

In deze workshop krijg je concrete ideeën aangereikt voor effectieve opdrachten en werkvormen voor jouw vak. Met deze werkvormen en tips geef je direct vorm aan lessen waarin leerlingen veel meer leren – door de taal daadwerkelijk te gebruiken. Je kunt er maandag al mee aan de slag!

Omschrijving

Good feedback propels learning. And Formative Assessment is potentially powerful. But how can you provide effective feedback to 250 students, teaching 24 lessons a week? How can structural formative assessment be organized on a day to day basis? Is it even possible? And does it work?

Well, does it ever! And what is more: once you start working with structured feedback and organized formative assessment, you will realize: now this is education. It’s like venturing out on educational adventures with your pupils.

Then again, it’s not all that simple to install a completely new method of teaching like this. Our EFL teachers have been working on our program for fifteen years. We’ve built our own curriculum, with tests, assignments, activities and background materials. And one thing’s for sure: there’s no turning back. This is it.

This workshop could be the flying start for FA and FB at your school. You’ll be presented with a complete and clear model for formative assessment education, which will give you more insight in the educational process. You’ll learn about a set of practical tools that you can apply to your lessons directly and structurally. You will think about the principles that underpin good FB and FA. You will gain insight in what makes effective feedback. You can take home worked examples of a renewed curriculum. And you’ll hear about the hurdles you’ll have to take. Because FA and FB don’t ease education – but they improve it. And make it more fun.

Opname

Omschrijving

Goede feedback helpt leerlingen verder. En formatieve evaluatie is een prachtig principe. Maar hoe geef je goede feedback in de dagelijkse lespraktijk, als fulltime docent, aan al je 250 leerlingen, met 24 lesuren per week? Hoe zorg je voor structurele, georganiseerde formatieve evaluatie? Kan dat eigenlijk wel? En werkt het echt?

En óf het werkt! En niet alleen dat. Als je eenmaal werkt met structurele feedback en in elke les formatief evalueert, besef je: dit is onderwijs pur sang. Het voelt alsof je samen met je leerlingen op leeravontuur gaat.

Het is echter niet simpel om zo’n nieuwe manier van lesgeven op te zetten. Wij zijn er als vaksectie Engels van het Griftland College al 15 jaar mee bezig. We hebben ons eigen curriculum gebouwd, met toetsen, opdrachten, activiteiten en materialen. Maar één ding is zeker: we willen nooit meer wat anders.

Deze workshop kan een vliegende start worden van FE en FB op jouw school. Maak kennis met een compleet en helder model voor formatief evaluerend leren: meer inzicht in het onderwijsproces. Krijg tools die je direct en structureel kunt inzetten in je lessen. Denk na over de principes achter FB en FE. Verkrijg inzicht in wat effectieve feedback inhoudt. Neem uitgewerkte ideeën mee voor een compleet nieuw curriculum. En hoor over de hordes die je moet gaan nemen. Want FE en FB maken het onderwijs niet makkelijker – maar wel beter. En een stuk leuker.

Formative Assessment & Feedback in practice

Good feedback propels learning. And Formative Assessment is potentially powerful. But how can you provide effective feedback to 250 students, teaching 24 lessons a week? How can structural formative assessment be organized on a day to day basis? Is it even possible? And does it work?

Well, does it ever! And what is more: once you start working with structured feedback and organized formative assessment, you will realize: now this is education. It’s like venturing out on educational adventures with your pupils.

Then again, it’s not all that simple to install a completely new method of teaching like this. Our EFL teachers have been working on our program for fifteen years. We’ve built our own curriculum, with tests, assignments, activities and background materials. And one thing’s for sure: there’s no turning back. This is it.

This workshop could be the flying start for FA and FB at your school. You’ll be presented with a complete and clear model for formative assessment education, which will give you more insight in the educational process. You’ll learn about a set of practical tools that you can apply to your lessons directly and structurally. You will think about the principles that underpin good FB and FA. You will gain insight in what makes effective feedback. You can take home worked examples of a renewed curriculum. And you’ll hear about the hurdles you’ll have to take. Because FA and FB don’t ease education – but they improve it. And make it more fun.

Downloads

Omschrijving

Twee dingen kunnen we als docent in elk geval doen om daar achter te komen:

1. Je programma zelf uitproberen;

2. Feedback op je programma, lessen en toetsen organiseren.

Natuurlijk, je leerlingen leren iets van jouw opdrachten, coaching en uitleg. Maar jij leert ook van je leerlingen: welke opdrachten het meeste leerrendement opleveren, hoe je hen het beste kunt begeleiden en aan welke uitleg zij het meest hebben. Wederzijds leren dus.

Daar gaan we in deze workshop mee aan de slag. Aan de hand van een praktische opdracht gaan we in gesprek: wat werkt? En hoe komt dat? Dat genereert ongetwijfeld wederzijds goede ideeën voor het onderwijs van nu.

Downloads

Ga naar de bovenkant