Categorieën
Mijn Tijdschema

Geef kinderen de ruimte (op papier)

Stef van Tuijl
,
Simone Feenstra

In deze sessie verkennen we waarom het cruciaal is om kinderen niet te overladen met de vraag naar nauwkeurigheid tijdens het aanleren van schrijfvaardigheden. We onderzoeken de aard van schrijven volgens het Onderwijskundig model van Beringer en hoe dit model ons leidt in onze schrijfmethodiek. We bespreken de “speed/accuracy trade-off” volgens de wet van Fitts en bekijken hoe de huidige schrijfmethoden de motorische sturing beïnvloeden. We benaderen het belang van vloeiend leren schrijven en hoe we het automatiseren positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast bieden we praktische inzichten voor het voorbereidend en aanvankelijk schrijven, zonder de schrijfmethode volledig te herzien. Kom naar deze sessie voor waardevolle inzichten en praktische strategieën om het schrijfonderwijs voor jonge leerlingen effectiever te maken.

Kinderfysiotherapeut
SchrijvenNL

Stef van Tuijl is sinds 2016 actief als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn, waar hij zich toelegt op het behandelen van kinderen met uitdagingen in de bewegingsontwikkeling. Naast zijn werk als therapeut deelt Stef zijn expertise als docent voor SchrijvenNL, waar hij therapeuten instrueert over het behandelen van schrijfproblemen. Stef is voornamelijk geïnteresseerd in het motorisch leren. Hij ziet daarbij elke letter als een nieuwe beweging, en het aanleren hiervan is een ideale kans om het motorisch leren volledig tot zijn recht te laten komen. Hij is ervan overtuigd dat door aan te sluiten bij het kind, schrijfproblematiek effectief geholpen kan worden. Samenwerking met docenten is hierbij essentieel.

Leraar basisonderwijs
SchrijvenNL

Simone Feenstra, is sinds 2000 leerkracht in het primair onderwijs. Tijdens haar loopbaan kwam zij steeds vaker in contact met slecht leesbare handschriften en leerkrachten die zich niet competent genoeg voelden om hier een verbetering in aan te kunnen brengen. Dit alles was reden genoeg gedurende de opleiding Master Pedagogiek dit verder te onderzoeken. Ze hoopt kinderen de kans te geven om hun handschrift goed te ontwikkelen door leerkrachten en teams te begeleiden en coachen, en door individuele hulp aan kinderen te geven. Daarnaast is Simone als specialist handschriftontwikkeling actief lid van SchrijvenNL en het platform van handschriftontwikkeling.

Ga naar de bovenkant