Geintegreerde groepen in het so en sbo: een praktijkonderzoek

Christy Tenback

Omschrijving

Sinds september 2018 maken een aantal scholen voor so en sbo in Nederland gebruik van de zogenaamde ” experimenteerregeling” van het ministerie. Binnen deze regeling is het mogelijk om so en sbo leerlingen gezamenlijk in een klas les te geven, de zogenaamde “gemengde groepen”. Op beleidsniveau worden deze ontwikkeling onderzocht door de Rijksuniversiteit en CED-groep. De deelnemende besturen hebben de handen ineen geslagen om ook op praktijkniveau (leerlingen, leraren en ouders) te ontwikkelingen te volgen met behulp van een praktijkonderzoek onder leiding van Anke de Boer van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd door Christy Tenback, buitenpromovenda aan deze universiteit en werkzaam bij RENN4. In de presentatie zal naar aanleiding van de eerste resultaten met de deelnemers van gedachten gewisseld worden over vragen als: hoe zien de gemengde groepen eruit qua leerlingen? Wat kennen en kunnen leraren die deze groepen draaien? Hoe denken ouders over de ontwikkelingen?

Downloads

Sessieopname

Onderwijsadviseur/Onderzoeker
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Christy werkt als onderwijsadviseur en onderzoeker bij RENN4, een onderwijsorganisatie voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met uitdagingen op het gebied van leren en gedrag. Zij is projectleider van het project “ontwikkelgroepen RENN4” waarbij groepen professionals samen kennis creëren rond een bepaald thema volgens de Netwerklerenmethodiek. Daarnaast doet als buitenpromovendus onderzoek naar het integreren van so- en sbo scholen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het creëren van mogelijkheden voor informeel leren binnen en buiten de organisatie.

Ga naar de bovenkant