Geintegreerde groepen in het so en sbo: een praktijkonderzoek

Christy Tenback

Omschrijving

Sinds september 2018 maken een aantal scholen voor so en sbo in Nederland gebruik van de zogenaamde ” experimenteerregeling” van het ministerie. Binnen deze regeling is het mogelijk om so en sbo leerlingen gezamenlijk in een klas les te geven, de zogenaamde “gemengde groepen”. Op beleidsniveau worden deze ontwikkeling onderzocht door de Rijksuniversiteit en CED-groep. De deelnemende besturen hebben de handen ineen geslagen om ook op praktijkniveau (leerlingen, leraren en ouders) te ontwikkelingen te volgen met behulp van een praktijkonderzoek onder leiding van Anke de Boer van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd door Christy Tenback, buitenpromovenda aan deze universiteit en werkzaam bij RENN4. In de presentatie zal naar aanleiding van de eerste resultaten met de deelnemers van gedachten gewisseld worden over vragen als: hoe zien de gemengde groepen eruit qua leerlingen? Wat kennen en kunnen leraren die deze groepen draaien? Hoe denken ouders over de ontwikkelingen?

Downloads

Sessieopname

o.a. onderwijsadviseur
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Sociaal pedagogisch hulpverlener, leraar basisonderwijs, intern begeleider, consulent steunpunt autisme, onderwijsadviseur, promovendus. Even kort mijn loopbaan. Altijd in het teken van het begeleiden van leerlingen die niet volgens de “norm” ons onderwijs (kunnen) volgen. Voorstander van inclusief onderwijs, wanneer randvoorwaarden gewaarborgd zijn.

Omdat ik het belangrijk vind om de kennis die we opdoen in dit onderzoek zo breed mogelijk te delen ben ik zeer graag als spreker aanwezig op researchED.

Ga naar de bovenkant