o.a. onderwijsadviseur
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Christy Tenback

Sociaal pedagogisch hulpverlener, leraar basisonderwijs, intern begeleider, consulent steunpunt autisme, onderwijsadviseur, promovendus. Even kort mijn loopbaan. Altijd in het teken van het begeleiden van leerlingen die niet volgens de “norm” ons onderwijs (kunnen) volgen. Voorstander van inclusief onderwijs, wanneer randvoorwaarden gewaarborgd zijn.

Omdat ik het belangrijk vind om de kennis die we opdoen in dit onderzoek zo breed mogelijk te delen ben ik zeer graag als spreker aanwezig op researchED.

Expertise: Inclusie/Gespecialiseerd onderwijs

Sessiearchief

Omschrijving

Als we streven naar inclusiever onderwijs is het een noodzaak dat er voldoende mensen in de klas werken om tegemoet te kunnen komen aan een diversiteit van ondersteuningsbehoeften. Wij deden onderzoek naar de samenwerking tussen leraren en ondersteuners in zogenaamde “gemengde groepen”: groepen waarin leerlingen met een so-tlv en een sbo-tlv samen onderwijs krijgen. Deze vorm van gespecialiseerd onderwijs kan gezien worden als een stap in de richting van inclusiever onderwijs. In deze sessie willen we delen wat we geleerd hebben over de inzet van ondersteuners in de klas en hoe de samenwerking tussen leraar en ondersteuner goed werkt en wat juist belemmerend is.

Downloads

Preview

Omschrijving

Om inclusiever onderwijs te laten slagen zijn attitudes van onderwijsprofessionals van doorslaggevend belang. Wij onderzochten hoe dit zit in onderwijssettings waar speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geïntegreerd werken. In ons onderzoek kijken we naar de factoren die de attitude van onderwijsprofessionals beïnvloeden en of er verschillen zijn hierin tussen leraren en ondersteuners. Kortom: we proberen een bijdrage te leveren aan een receptenboek voor inclusie.

Downloads

Preview

Omschrijving

In ons onderzoek volgen we scholen die werken aan een geïntegreerde setting voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Op deze scholen wordt niet langer op basis van beschikking gekeken in welke klas een leerling terecht komt, maar op basis van ondersteuningsbehoeften. Dit resulteert in gemengde groepen waarin so-leerlingen en sbo-leerlingen gezamenlijk les krijgen.
Wat betekent deze innovatie voor leraren en ondersteuners?
In deze sessie kijken we vanuit het theoretisch kader naar wat we inmiddels te weten zijn gekomen over de self-efficacy, attitude en vaardigheden van de leraren en ondersteuners die meedoen met ons onderzoek. We hopen de allereerste inzichten na de eerste ronde dataverzameling met jullie te kunnen bespreken en hierop gezamenlijk te reflecteren.

Ga naar de bovenkant