Evenement: researchED Amsterdam 2018

Handen en voeten geven aan persoonsvorming

Alderik Visser

Omschrijving

Voor het landelijke curriculum is persoons- of identiteitsvorming van leerlingen geen thema meer. Op scholen – po, vo – is het vraagstuk, echter springlevend. Wat is het? Wat willen we – fundamenteel? Hoe moeten, kunnen we er op school en in de klas vorm aan geven?
Vorig jaar presenteerde ik op researchED Amterdam 2017 de uitkomsten van een conceptueel onderzoek naar ‘persoonsvorming’: hoe werd en wordt er over gesproken? Hoe gaven en geven scholen er min of meer gericht vorm aan? In het afgelopen jaar heb ik, gestut door een oude antropologische theorie, een vooral heel praktisch instrument willen ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om identiteitsontwikkeling – voorbij de warrige, vaak wollige woorden – niet alleen te denken, maar ook te doen, dat wil zeggen, er op een niet al te ingewikkelde manier handen en voeten aan te geven in je les of je leerplan.
Ik ga graag met jullie aan de slag om dit gereedschap uit te testen en te verfijnen. Na een korte inleiding over aanleiding, achtergrond en fundament van het instrument, gaan we dus praktisch aan de slag. Het doel is verlichtend en verluchtigend: na een aangename sessie vol samenwerking zul je zien dat het allemaal niet zo zwaar en moeilijk is…

curriculumontwikkelaar
SLO

Historicus en onderwijskundige; gaf 20 jaar les in geschiedenis, filosofie en andere mens- en maatschappijvakken; werkt nu bij SLO als curriculumontwikkelaar voor o.a. geschiedenis en filosofie (vo bovenbouw) en burgerschap in het funderend onderwijs.

Ga naar de bovenkant