Het stimuleren van creativiteit bij leerlingen

Leendert Verduijn

Omschrijving

Mondiale problemen zoals pandemieën en klimaatveranderingen vragen om innovatieve oplossingen. De leerlingen van nu zijn de oplossers van morgen. Dat vraagt van leerlingen dat zij vaardigheden ontwikkelen en ervaringen opdoen waarmee zij in de toekomst aan de slag kunnen.

Een van de manieren waarop het onderwijs hier een bijdrage aan kan leveren is het stimuleren van de creativiteit van leerlingen. Maar hoe doe je dat? Onder welke omstandigheden ben je creatief? En welke strategieën kun je toepassen om tot originele ideeën te komen?

In deze workshop laat ik je zien hoe ik wetenschappelijke inzichten vertaal naar mijn eigen onderwijspraktijk om zo de creativiteit van leerlingen te stimuleren. Daarbij reik ik je praktische handvatten aan om met creativiteit in je eigen lessen aan de slag te gaan.

Docent vo
Corlaer College

Leendert Verduijn studeerde in 2012 af aan de Universiteit Twente. Zijn master Industrial Design Engineering rondde hij met een onderzoek naar de ondersteuning van hybride ontwerpprocessen. In 2015 voltooide hij de lerarenopleiding voor de vakken wiskunde en Onderzoek & Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft.

Sinds 2013 is hij werkzaam op het Corlaer College in Nijkerk waar hij wiskunde geeft aan bovenbouwleerlingen. In 2016 heeft hij samen met enkele collega’s het vak Wetenschap & Technologie opgezet voor atheneumleerlingen. Een vak waarin leerlingen leren om onderzoeks- en ontwerpprocessen op te zetten en uit te voeren ter voorbereiding op hun vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Ga naar de bovenkant