Hoe behoud je onderwijsprofessionals in het vo?

Dianne Visscher
Paul Baan

Omschrijving

Dianne Visscher van het Rodenborch College in Rosmalen en Paul Baan van Klassewerkplek vertellen over een aanpak waarmee het behoud van onderwijsprofessionals versterkt kan worden. Dit doen ze aan de hand van wetenschappelijke inzichten, het onderzoek van Klassewerkplek én de fraaie praktijkvoorbeelden die het Rodenborch te bieden heeft. Met deze aanpak kunnen we het lerarenlek dichten, en de onderwijssector nóg mooier op de kaart zetten.

Afdelingsleider
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Dianne is na haar master aan de Radboud Universiteit in 1997 het vo ingerold en is nooit meer weggegaan. Als docent Nederlands en afdelingsleider op de mavo/vmbo heeft ze jarenlange ervaring, die ze goed kan inzetten als het gaat om het welzijn van andere onderwijsprofessionals.

Oprichter Klassewerkplek
Klassewerkplek

Als oud-bestuurder in het bedrijfsleven en ex-zijinstromer in het basisonderwijs heeft Paul goed werkgeverschap vanuit verschillende invalshoeken kunnen bestuderen. Met Klassewerkplek onderzoekt hij nu het werkgeluk van leerkrachten en ondersteunt scholen in het ontwikkelen van hun rol als werkgever. Het doel is om het lerarenlek te dichten, en inmiddels zijn er ook voldoende bewijzen dat ook de onderwijskwaliteit gebaat is bij onderwijsprofessionals die in hun volle kracht staan.

Ga naar de bovenkant