Kansengelijkheid en toetsing

Karen Heij

Omschrijving

Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is , kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs. Daar blijkt toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg te staan. Toetsing heeft daar zeker niet de emancipatoire rol die er wel vaak in het publieke debat aan wordt toegedicht.
In de sessie gaan we hier nader op in en staan we stil bij de vraag hoe toetsing, verantwoording en het verbeteren van kansen voor alle kinderen op een goede manier op elkaar kunnen gaan inwerken.

Downloads

Toetsexpert
Parrhesia Onderwijsadvies

Karen Heij rolde na haar studie Toegepaste Taalwetenschap de wereld van toetsing en examinering in. Taal en toetsen is de rode draad gebleven in haar carrière. Van 2002 tot 2016 was zij directeur van Bureau ICE. Sinds die tijd is zij als zelfstandig toetsexpert werkzaam. Zij promoveerde aan de Tilburg University in 2021 op een proefschrift over de eindtoets basisonderwijs: Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. Zij publiceert en geeft lezingen over toetsing in de breedste betekenis van het woord.

www.parrhesiaonderwijsadvies.nl

Ga naar de bovenkant