Toetsexpert
Parrhesia Onderwijsadvies

Karen Heij

Dr. Karen Heij is na haar studie Toegepaste Taalwetenschap werkzaam geweest bij Bureau ICE, van 2002 tot 2016 als Algemeen Directeur. Op 21 april 2021 is zij als buitenpromovendus van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur gepromoveerd aan de Tilburg University op haar onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs (‘Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs’), te bestellen of te downloaden via de site www.parrhesiaonderwijsadvies.nl

Expertise: toetsing

Sessiearchief

Omschrijving

Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is , kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs. Daar blijkt toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg te staan. Toetsing heeft daar zeker niet de emancipatoire rol die er wel vaak in het publieke debat aan wordt toegedicht.
In de sessie gaan we hier nader op in en staan we stil bij de vraag hoe toetsing, verantwoording en het verbeteren van kansen voor alle kinderen op een goede manier op elkaar kunnen gaan inwerken.

Downloads

Ga naar de bovenkant