Kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs - rol van de schoolleider

Mirjam Snel
Caroline Wisse

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders (po en vo) en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. In het webinar reflecteren voorzitter van de Kennistafel Mirjam Snel en leraar Caroline Wisse (Globe) op inzichten uit wetenschap en praktijk. Vanuit docentperspectief gaat Caroline in op de rol van de schoolleider.

Downloads

Hogeschoolhoofddocent / Voorzitter Kennistafel
Hogeschool Utrecht / Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Dr. Mirjam Snel begon haar loopbaan als groepsleerkracht op een basisschool en werkt inmiddels als hogeschoolhoofddocent taal/lezen aan de Hogeschool Utrecht. Zij is gepromoveerd in 2014 en deed onderzoek naar de leesontwikkeling en het leesonderwijs in groep 3. Mirjam zet zich op verschillende manieren in om een bijdrage te leveren aan goed leesonderwijs. Zij ontwikkelt en verzorgt onderwijs op de HUpabo, doet onderzoek en begeleidt scholen. Daarnaast is zij voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, hoofdredacteur van Tijdschrift Taal en lid van de Taalraad.

Docent Nederlands en Film
Globe College Utrecht

Caroline Wisse is docent Nederlands op een vmbo-brede school in Utrecht. Daarnaast is zij landelijk actief met lezen, leesbevordering, onderzoek, taalbeleid en filmeducatie. Zij is lid van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, de NRO klankbordgroep voor leraren en het Netwerk Filmeducatie. Namens haar school neemt zij deel aan het Innovatietraject Leesonderwijs van de VO-raad en de Proeftuin van Filmhub Midden om zo lezen schoolbreed in te zetten.

Ga naar de bovenkant