Hogeschoolhoofddocent / Voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs
Hogeschool Utrecht / Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Mirjam Snel

Mirjam Snel is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan het lectoraat ‘Curriculumvraagstukken funderend onderwijs’ (Hogeschool Utrecht). Ze doet samen met collega’s van de pabo en basisschoolleerkrachten onderzoek naar Diep lezen. Tevens werkt Mirjam samen met po- en vo-scholen om het leesonderwijs te verbeteren. Daarnaast is zij verbonden aan de Leergemeenschap Goed Leesonderwijs in Utrecht.
En is zij voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en lid van de Taalraad.

Expertise: thematisch taal-/leesonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders van het primair en het voortgezet onderwijs en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. In het webinar geven voorzitter van de Kennistafel Mirjam Snel en leraar Caroline (Globe) je inzichten uit wetenschap en praktijk.

,

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders (po en vo) en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. In het webinar reflecteren voorzitter van de Kennistafel Mirjam Snel en leraar Caroline Wisse (Globe) op inzichten uit wetenschap en praktijk. Vanuit docentperspectief gaat Caroline in op de rol van de schoolleider.

,

,

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders van het primair en het voortgezet onderwijs en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. Tijdens deze presentatie geven we een toelichting op de (totstandkoming van) de kwaliteitswaaier.

Downloads

Ga naar de bovenkant