Leraren als leesbevorderaars

Wenckje Jongstra

Omschrijving

In deze bijdrage wordt een professionaliseringsaanpak gepresenteerd, gericht op de versterking van de leraar als leesbevorderaar. Het gaat hierbij om leesplezier, kennis van recente kinderboeken met rijke taal, en didactische kennis en vaardigheden t.a.v. het beïnvloeden van de leesmotivatie van leerlingen. Deze aanpak is de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld in een NRO-kortlopend onderzoeksproject met expertleraren van zeven basisscholen, docent-onderzoekers van twee hogescholen en onderzoekers van Stichting Lezen/Erasmus Universiteit Rotterdam. De aanpak bestaat uit een arrangement van gedrags-, motivatie- en professionaliseringsinterventies. De aanpak is getest door circa vijftig leraren van groep 5/8 op zeven basisscholen. Bij de aanpak horen praktische tools zoals een handreiking en inspiratiekaarten. In de presentatie zal het ontwerpproces toegelicht worden, alsook de ontwerpprincipes van de aanpak. Verder zal er tijd ingeruimd worden om kennis te maken met de praktische tools.

Downloads

associate lector
Hogeschool KPZ

Wenckje Jongstra (PhD, University Of Toronto, 2003) werkt momenteel in het Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ als associate lector en programmaleider van de programmalijn Taalstimulering. Ze is geïnteresseerd in onderzoek, innovatie en professionalisering op het gebied thema’s gecentreerd rondom taal, taalontwikkeling, taalstimulering en inspirerende taalleeromgevingen. Ze geeft momenteel leiding aan verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten waarbij ze samenwerkt met o.a. leraren, lerarenopleiders, wetenschappers en studenten. Verder begeleidt ze een Kenniskring Taal/Lezen waarin lerarenopleiders en leraren van verschillende schoolbesturen participeren.

Ga naar de bovenkant