Naar een landelijke infrastructuur voor professionalisering

Marco Snoek
Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam

Omschrijving

Het nieuwe Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren heeft als ambitie om in de komende 10 jaar een infrastructuur te creëren ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei van leraren. Professionaliseringsmogelijkheden zijn nu versnipperd, niet transparant en van wisselende kwaliteit.

Kernelementen van het plan zijn kwaliteitsborging van scholingstrajecten, ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam leraarschap, transparantie in specialisatieroutes richting expertschap, en regionale inbedding.

De infrastructuur aan professionaliseringsroutes en -mogelijkheden moet tot stand komen in nauwe samenwerking tussen leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen, mede op basis van vragen en professionaliseringsbehoeften vanuit leraren.

In de presentatie schetsen we de aanleiding voor het project, de contouren en ambities. Daarna gaan we met de aanwezigen in gesprek over wat de waarde van het plan is en wat er nodig is om het tot een betekenisvol succes te maken.

Lector Leren & Innoveren
Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij zich bezig houdt met vraagstukken rond het beroep van leraar zoals ontwikkeling van leraren en leiderschap van leraren.

Universitair docent
Vrije Universiteit

Anne Fleur Kortekaas zet zich als voorzitter van de interuniversitaire commissie lerarenopleidingen in voor meer diverse schoolteams en aantrekkelijke ontwikkelpaden voor leraren. Zij doet onderzoek naar het monitoren en evalueren van onderwijs(beleid).

Ga naar de bovenkant