Lector Leren & Innoveren
Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij zich bezig houdt met vraagstukken rond het beroep van leraar zoals ontwikkeling van leraren en leiderschap van leraren.

Expertise: Ontwikkeling en leiderschap van leraren

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het nieuwe Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren heeft als ambitie om in de komende 10 jaar een infrastructuur te creëren ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei van leraren. Professionaliseringsmogelijkheden zijn nu versnipperd, niet transparant en van wisselende kwaliteit.

Kernelementen van het plan zijn kwaliteitsborging van scholingstrajecten, ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam leraarschap, transparantie in specialisatieroutes richting expertschap, en regionale inbedding.

De infrastructuur aan professionaliseringsroutes en -mogelijkheden moet tot stand komen in nauwe samenwerking tussen leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen, mede op basis van vragen en professionaliseringsbehoeften vanuit leraren.

In de presentatie schetsen we de aanleiding voor het project, de contouren en ambities. Daarna gaan we met de aanwezigen in gesprek over wat de waarde van het plan is en wat er nodig is om het tot een betekenisvol succes te maken.

,

Omschrijving

Veel leraren ervaren in hun werk spanning (en soms frustratie) als het gaat om werkdruk, professionalisering, of professionele ruimte. Ondanks mooie ambities en theorieën over lerende culturen en gedeeld leiderschap in scholen lukt het vaak niet om daar concreet handen en voeten aan te geven. Het realiseren van een duurzame professionele leercultuur wordt in de praktijk belemmerd door allerlei factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met verwachtingen, en de structuur en cultuur van het beroep en de organisatie. Dit maakt samen leren een complex vraagstuk.
Met causale diagrammen hebben we geprobeerd de dynamiek erachter in beeld te brengen, waardoor zichtbaar wordt waar invloed uitoefenen positief kan werken (Vermaak, z.d.). Deze diagrammen zijn samen met een aantal collega’s ontwikkeld en tijdens werkveldsessies met anderen gedeeld. Tijdens deze workshop willen we met de deelnemers nagaan in hoeverre de patronen herkenbaar zijn, en wat ze hen in de praktijk kunnen opleveren.

Downloads

Omschrijving

De verwachtingen t.a.v. leraren zijn hoog: hoge(re) leeropbrengsten van leerlingen, bijdrage aan persoonsvorming en socialisatie, evidence-based werken, doorgaande professionalisering, enz. Tegelijk is er sprake van een hoge werkdruk, waardoor leraren nauwelijks ruimte hebben om (samen) goede lessen te ontwikkelen.
Wat zou er gebeuren als leraren 20% minder les zouden geven en de tijd die daarmee vrij komt zouden gebruiken om samen betere lessen te ontwikkelen. Zouden leerlingen dan niet dezelfde leerresultaten kunnen behalen in minder tijd? Wordt daarmee het beroep niet veel aantrekkelijker? Of heeft dat schadelijke effecten op kansengelijkheid, creëert dat onoverkomelijke problemen voor ouders en ontstaat er een onrealistische curriculumdruk? Of zijn die problemen op te lossen?
Met steun van NRO lanceren we dit schooljaar een podcastreeks rond deze vragen. In deze sessie is ruimte voor een preview, een voorbespreking en een eerste gedachtewisseling.

Downloads

Ga naar de bovenkant