Onderwijs als ambacht

Jasper Rijpma
Henk Sissing

Omschrijving

Vandaag lanceren wij ons boek Onderwijs als ambacht. Als bezoeker aan researchED ontvangt u een exemplaar. Het boek bevat 201 ervaringen en inzichten over werken in het onderwijs, die ieder een bepaald aspect van het vakmanschap van de leraar belichten. Het doel van het boek is om het vakmanschap van het onderwijzend personeel binnen organisaties te versterken, door de lezer aan te zetten tot reflecties op diens professionele identiteit. Tijdens deze workshop zullen de samenstellers Henk Sissing en Jasper Rijpma een aantal werkvormen introduceren die ingezet kunnen worden om dit doel te bereiken.

Docent
Hyperion Lyceum Amsterdam

Jasper Rijpma (1984) is leraar geschiedenis en ‘grote denkers’ aan het Hyperion Lyceum en JSG Maimonides in Amsterdam. In 2014 werd hij verkozen tot leraar van het jaar. In 2016 werd hij genomineerd voor de Global Teacher Prize. Als onderwijsambassadeur zet Jasper zich in voor het versterken van de beroepsgroep leraren. Jasper was een van de initiatiefnemers achter het plan Ontwikkelkracht.

Zelfstandige
WZJ Onderwijsontwikkeling en advies

Henk Sissing (1954) is onderwijsliefhebber, ontwikkelaar en onderzoeker. Hij werkte als was onderwijzer, docent vo en hbo, schoolbestuurder, beleidsambtenaar ministerie OCW en consultant bij CPS.
Hij is o.a. bedenker van ‘Minder handen voor de klas’ en mede-organisator verkiezing van de ‘Onderwijsfilm van het jaar’.
Hij heeft vele artikelen, enkele boeken geschreven en publiceerde i.s.m. 365 onderwijscollega’s de Bildung scheurkalenders.

Ga naar de bovenkant