(On)gemotiveerde leerlingen: terug naar de basis van (willen) leren

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Leerlingen moeten vrijwel ELKE DAG iets nieuws leren. We gaan daarom terug naar de basis van het willen leren. Waarom zouden leerlingen eigenlijk willen leren? Sommigen willen de lesstof begrijpen, anderen zijn tevreden met een goed cijfer, en weer anderen zijn – om uiteenlopende redenen – helemaal niet gemotiveerd om te leren. De hamvraag is hoe al deze verschillende leerlingen in de dagelijkse lespraktijk gestimuleerd kunnen worden om gemotiveerd aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende redenen om wel of niet te willen leren en bij de ‘triggers’ die motivatie en betrokkenheid bij leerlingen kunnen beïnvloeden, zoals het opwekken van nieuwsgierigheid en het creëren van een leer-omgeving.

Downloads

Adjunct Hoogleraar
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar promotieonderzoek Search for Science Talent in the Netherlands richtte zij zich op de profiel- en studiekeuze van havo- en vwo-leerlingen. Daarna werkte zij aan verschillende projecten, gericht op de po-vo overgang, de inrichting van de onderbouw in het vo, effectieve klassenmanagementstrategieën in het po en de schoolmotivatie en schoolbinding van leerlingen. Haar huidige onderzoek is gericht op de profielkeuzes en de rol van de school hierbij, en daarnaast op het verbeteren van de LOB in het vmbo.

Ga naar de bovenkant