(On)gemotiveerde leerlingen: terug naar de basis van (willen) leren

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Leerlingen moeten vrijwel ELKE DAG iets nieuws leren. We gaan daarom terug naar de basis van het willen leren. Waarom zouden leerlingen eigenlijk willen leren? Sommigen willen de lesstof begrijpen, anderen zijn tevreden met een goed cijfer, en weer anderen zijn – om uiteenlopende redenen – helemaal niet gemotiveerd om te leren. De hamvraag is hoe al deze verschillende leerlingen in de dagelijkse lespraktijk gestimuleerd kunnen worden om gemotiveerd aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende redenen om wel of niet te willen leren en bij de ‘triggers’ die motivatie en betrokkenheid bij leerlingen kunnen beïnvloeden, zoals het opwekken van nieuwsgierigheid en het creëren van een leer-omgeving.

Downloads

Prof. dr.
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geeft regelmatig workshops over evidence-informed werken aan onderwijsverbetering. In haar onderzoek richt zij zich onder meer op (keuzes m.b.t.) de inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de profielkeuzes van leerlingen en de rol van de school hierbij, en het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de school. Daarnaast werkt ze aan verschillende onderzoeken gericht op de voorspellende waarde van de eindtoetsen en schooladviezen op de schoolloopbanen van leerlingen.

Ga naar de bovenkant