Ontwerpprincipes voor het aanleren van complexe vaardigheden

Maartje van der Eem

Omschrijving

Hoe kun je leerlingen op een gestructureerde manier een complexe vaardigheid aanleren, waarbij ze tegelijkertijd ook vakinhoudelijke kennis opdoen? In deze sessie laat ik dit zien aan de hand van een lessenserie over het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie. Deze lessenserie is, in het kader van mijn promotieonderzoek, uitgevoerd op zo’n 20 scholen in derde klassen vmbo-t, havo en vwo. We bespreken de vier ontwerpprincipes die zijn gebruikt bij het maken van de lessenserie (zoals het werken met complexe taken) en denken met elkaar na over hoe die ontwerpprincipes ingezet kunnen worden bij de verschillende vakken die we op school aanbieden. Ook is er aandacht voor leerlingevaluaties: wat vonden zij van de lessenserie en wat hebben ze geleerd?

Preview

Docent geschiedenis, promovendus, coördinator vaknetwerk geschiedenis UvA/VU
Hermann Wesselink College en Universiteit van Amsterdam

Sinds 1999 werk ik als docent geschiedenis op het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Vanaf 2007 heb ik het werken aan het Hermann Wesselink College altijd gecombineerd met “uitstapjes” naar de universiteit. Zo ben ik vier jaar vakdidacticus geweest op de Vrije Universiteit en heb ik daarna aan de Universiteit Maastricht de Master Evidence Based Innovation in Teaching voltooid. Op dit moment ben ik naast het lesgeven bezig met een vakdidactisch promotieonderzoek aan de UvA. Ook organiseer ik samen met Geerte Savenije (UvA) nascholingsbijeenkomsten voor vo-docenten geschiedenis onder de vlag van Alfagammapartners (een samenwerkingsverband van UvA en VU).

Ga naar de bovenkant