Psychologie in de klas: bijna alles wat docenten willen weten

Casper Hulshof

Omschrijving

In deze presentatie zal ik vertellen over de totstandkoming van het boek ‘Bijna alles wat je over psychologie moet weten‘, dat onlangs uitkwam en dat ik schreef samen met Pedro de Bruyckere en Liese Missinne. Ons boek is geen gewoon overzicht van de psychologie, maar een brede kijk op de persoonlijke en sociale ontwikkeling die kinderen doormaken, en de invloed daarop van henzelf en hun omgeving. We schreven het boek met als doel docenten en opvoeders praktische handvatten te geven in hun omgang met kinderen, en zijn daarbij uitgegaan van de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke psychologie. Sommige heilige huisjes zijn daarbij gesneuveld! Welke dat zijn, en wat we nu echt (bijna) zeker weten over psychologie, daar ga ik graag met u op in tijdens mijn sessie.

Downloads

Docent en onderzoeker
Universiteit Utrecht

Casper Hulshof is docent aan de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onder andere onderwijs op het gebied van onderwijspsychologie, assessment, wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs. Verbinding met de actualiteit en humor zijn voor hem belangrijke elementen die onderwijs onderscheidend maken. Daarnaast is hij via verschillende sociale media actief deelnemer aan discussies over onderwijskwesties.

Met Pedro de Bruyckere publiceerde hij verschillende boeken over zogenaamde ‘onderwijsmythes’.

Ga naar de bovenkant