Receptenboek voor inclusie: Attitudes van leraren en ondersteuners

Christy Tenback

Omschrijving

Om inclusiever onderwijs te laten slagen zijn attitudes van onderwijsprofessionals van doorslaggevend belang. Wij onderzochten hoe dit zit in onderwijssettings waar speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geïntegreerd werken. In ons onderzoek kijken we naar de factoren die de attitude van onderwijsprofessionals beïnvloeden en of er verschillen zijn hierin tussen leraren en ondersteuners. Kortom: we proberen een bijdrage te leveren aan een receptenboek voor inclusie.

Downloads

Preview

Onderwijsadviseur/Onderzoeker
RENN4/Rijksuniversiteit Groningen

Christy werkt als onderwijsadviseur en onderzoeker bij RENN4, een onderwijsorganisatie voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met uitdagingen op het gebied van leren en gedrag. Zij is projectleider van het project “ontwikkelgroepen RENN4” waarbij groepen professionals samen kennis creëren rond een bepaald thema volgens de Netwerklerenmethodiek. Daarnaast doet als buitenpromovendus onderzoek naar het integreren van so- en sbo scholen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het creëren van mogelijkheden voor informeel leren binnen en buiten de organisatie.

Ga naar de bovenkant