Redeneren over maatschappelijke vraagstukken: van onderbuik naar verstand

Thomas Klijnstra

Omschrijving

Het schoolvak maatschappijwetenschappen helpt leerlingen structuren en ontwikkelingen in de samenleving begrijpen en actuele maatschappelijke problemen (zoals groeiende ongelijkheid) analyseren en nadenken en discussiëren over mogelijke oplossingen. Maar welke vaardigheden komen daarbij kijken? En hoe kun je die complexe vaardigheden aan leerlingen aanleren? Welke uitdagingen komen leerlingen tegen bij het redeneren over maatschappelijke vraagstukken en hoe bereiken zij een hoger niveau van redeneren? In deze presentatie worden de belangrijke uitkomsten van een driejarig NRO-onderzoek gepresenteerd. De opbrengsten zijn niet alleen relevant voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen , maar ook zeer bruikbaar voor andere schoolvakken en het geeft handvatten voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs.

Downloads

Preview

Vakdidacticus, onderzoeker en docent Maatschappijleer
Universiteit van Amsterdam en Gooise Scholen Federatie

Thomas Klijnstra, docent maatschappijleer op het Adriaan Roland Holst in Hilversum en vakdidacticus maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is hij gestart met een promotieonderzoek naar het redeneren van leerlingen over maatschappelijke vraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Ga naar de bovenkant