Rekenproblemen? Helpen helpt van groep 1 basisschool tot einde schoolloopbaan!

Hans van Luit

Omschrijving

Kinderen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben een aantal problemen gemeenschappelijk, zoals problemen met de kennis van eenvoudige telrijen, positionele ordening, het herkennen van rekenkundige symbolen en tekens, extreme traagheid in het uitvoeren van veel rekenhandelingen en op latere leeftijd de aanvullingen op de basisbewerkingen en vooral contextrekenen. Duidelijk is dat problemen in de vroege ontwikkeling van schoolse rekenvaardigheden tot vergaande gevolgen leiden tot in de volwassenheid. In de lezing zal het brede spectrum van de achterblijvende rekenontwikkeling van groep 1 basisonderwijs tot het einde van schoolloopbaan behandeld worden. Er zal worden ingegaan op kenmerken van probleemrekenaars zoals faalangst, de stagnerende informatieverwerking en hoe de problemen in po, vo en mbo gesignaleerd en gediagnosticeerd kunnen worden, en hoe op basis van uitvoerige procesdiagnostiek behandeling inhoud gegeven kan worden. Afsluitend zal kort aangegeven worden hoe op basis van de diagnose een dyscalculieverklaring een rol kan spelen in de schoolloopbaan van de leerling.

Downloads

Hoogleraar Educatie & Pedagogiek – Orthopedagogiek CMO
Universiteit Utrecht

Hans van Luit is hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie. Hij verzorgt onderwijs en doet onderzoek. Hans beschikt over de belangrijkste klinische registraties: Orthopedagoog-Generalist (NVO), en Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch psycholoog (specialisme, wet BIG). Hij heeft als (mede)auteur zo’n 350 publicaties op zijn naam staan waaronder ook veel vakpublicaties, programma’s en testen, zoals: Protocol dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen (Graviant), Op Weg naar Rekenen (Graviant), Hulp bij leerproblemen; rekenen-wiskunde (Betelgeuze), RBS; Rekenbelevingsschaal (Hogrefe), Dit is dyscalculie (LannooCampus), en Rekenproblemen en dyscalculie (Lemniscaat).

Ga naar de bovenkant