Schooltalk

Michael Brink
Marije de Jong

Omschrijving

Schooltalk is een innovatieve tool die speciaal is ontworpen om dialoog, reflectie en verbinding te bevorderen binnen het onderwijs. Het doel van Schooltalk is om een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop medewerkers binnen het onderwijs met elkaar in gesprek gaan over onderwijs. Het biedt een tool om verbinding te stimuleren tussen alle belanghebbenden in het onderwijs en stelt medewerkers in staat om direct en op een georganiseerde manier van elkaar te leren. Door interactie en samenwerking te bevorderen, zorgt Schooltalk ervoor dat onderwijsprofessionals op een constructieve en resultaatgerichte manier met elkaar communiceren.

Er zal gestart worden met een korte presentatie over de totstandkoming en de theoretische basis van Schooltalk. Vervolgens zal er met Schooltalk gewerkt gaan worden, zodat de deelnemers geïnspireerd worden om hier in de toekomst binnen hun eigen organisatie mee aan de slag te kunnen gaan.

LO-docent en schoolopleider
Lyceum Sancta Maria

Sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Gestart als docent Lichamelijke Opvoeding in het po, vmbo en inmiddels 11 jaar werkzaam in het vo. Daarnaast Biologie gestudeerd, een jaaropleiding Filosofie gedaan en sinds vijf jaar schoolopleider. Afgelopen jaar afgestudeerd aan de masteropleiding Professioneel Meesterschap en één van de grondleggers en mede-eigenaren van Schooltalk.

Docent pedagogiek
Hogeschool van Amsterdam

Sinds 2013 werkzaam in het onderwijs. Gestart als docent Pedagogiek in het mbo. Vervolgens zes jaar Loopbaan en Burgerschap gedoceerd op het mbo. Sinds 2020 docent Pedagogiek aan de HvA. Afgelopen jaar afgestudeerd aan de masteropleiding Professioneel Meesterschap en één van de grondleggers en mede-eigenaren van Schooltalk.

Ga naar de bovenkant