Slim verbinden met het 'Didactoraat Actief Leren'.

Tom Drukker
Siebrich de Vries

Omschrijving

Slim verbinden met het ‘Didactoraat Actief Leren’ Het onderwijs staat voor grote vraagstukken: van stimuleren van gelijke kansen, tot bevorderen van leesvaardigheid en motivatie van leerlingen. De leraar is hierbij de spilfiguur en dient te beschikken over effectieve strategieën. Maar wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden? Vanuit de wetenschap is veel bekend over effectieve didactiek, maar deze kennis bereikt de klas nog lang niet altijd. De kennisinfrastructuur voor het onderwijs is nog niet optimaal door een aantal knelpunten. Siebrich de Vries, lector Vitale Vakdidactiek van NHL Stenden Hogeschool, gaat in gesprek met Tom Drukker, projectleider Onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen. Sinds dit schooljaar zijn zij een samenwerking aangegaan in het ‘Didactoraat Actief Leren’. Met dit initiatief slaan zij de handen ineen om wetenschap, lerarenopleiding en praktijk op een slimme manier te verbinden en knelpunten aan te pakken door te streven naar duurzame relaties voor professionalisering en kennisontwikkeling.

Sessieopname

Projectleider Onderzoeksagenda
Openbaar Onderwijs Groningen

Tom Drukker is projectleider van de onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen, waarbij activiteiten ontwikkeld worden om het onderzoeksmatig werken in de scholen te stimuleren en focus en samenhang aan te brengen in de initiatieven op het gebied van kennisontwikkeling. Daarnaast is hij docent maatschappijleer op het Harens Lyceum en met verschillende projecten verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lector Vitale Vakdidactiek
NHL Stenden Hogeschool

Siebrich de Vries is Lector Didactiek aan NHL Stenden Hogeschool en Universitair Docent bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na de studies Frans en Toegepaste Taalkunde aan de RUG heeft ze achtereenvolgens gewerkt als docent Frans in het voortgezet onderwijs, als lerarenopleider Frans / Moderne Vreemde Talen en als nascholingscoördinator bij de Lerarenopleiding van de RUG. In 2014 is ze gepromoveerd op het gebied van docentprofessionalisering. Haar huidige onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten en de ontwikkeling van (vak)didactiek via Lesson Study, en de condities waaronder dit het beste kan gebeuren.

Ga naar de bovenkant