Lector Vitale Vakdidactiek
NHL Stenden Hogeschool

Siebrich de Vries

Siebrich de Vries is Lector Didactiek aan NHL Stenden Hogeschool en Universitair Docent bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na de studies Frans en Toegepaste Taalkunde aan de RUG heeft ze achtereenvolgens gewerkt als docent Frans in het voortgezet onderwijs, als lerarenopleider Frans / Moderne Vreemde Talen en als nascholingscoördinator bij de Lerarenopleiding van de RUG. In 2014 is ze gepromoveerd op het gebied van docentprofessionalisering. Haar huidige onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten en de ontwikkeling van (vak)didactiek via Lesson Study, en de condities waaronder dit het beste kan gebeuren.

Expertise: docentprofessionalisering, Frans

Sessiearchief

,

Omschrijving

Slim verbinden met het ‘Didactoraat Actief Leren’ Het onderwijs staat voor grote vraagstukken: van stimuleren van gelijke kansen, tot bevorderen van leesvaardigheid en motivatie van leerlingen. De leraar is hierbij de spilfiguur en dient te beschikken over effectieve strategieën. Maar wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden? Vanuit de wetenschap is veel bekend over effectieve didactiek, maar deze kennis bereikt de klas nog lang niet altijd. De kennisinfrastructuur voor het onderwijs is nog niet optimaal door een aantal knelpunten. Siebrich de Vries, lector Vitale Vakdidactiek van NHL Stenden Hogeschool, gaat in gesprek met Tom Drukker, projectleider Onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen. Sinds dit schooljaar zijn zij een samenwerking aangegaan in het ‘Didactoraat Actief Leren’. Met dit initiatief slaan zij de handen ineen om wetenschap, lerarenopleiding en praktijk op een slimme manier te verbinden en knelpunten aan te pakken door te streven naar duurzame relaties voor professionalisering en kennisontwikkeling.

Opname

,

Omschrijving

Slim verbinden met het ‘Didactoraat Actief Leren’ Het onderwijs staat voor grote vraagstukken: van stimuleren van gelijke kansen, tot bevorderen van leesvaardigheid en motivatie van leerlingen. De leraar is hierbij de spilfiguur en dient te beschikken over effectieve strategieën. Maar wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden? Vanuit de wetenschap is veel bekend over effectieve didactiek, maar deze kennis bereikt de klas nog lang niet altijd. De kennisinfrastructuur voor het onderwijs is nog niet optimaal door een aantal knelpunten. Siebrich de Vries, lector Vitale Vakdidactiek van NHL Stenden Hogeschool, gaat in gesprek met Tom Drukker, projectleider Onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen. Sinds dit schooljaar zijn zij een samenwerking aangegaan in het ‘Didactoraat Actief Leren’. Met dit initiatief slaan zij de handen ineen om wetenschap, lerarenopleiding en praktijk op een slimme manier te verbinden en knelpunten aan te pakken door te streven naar duurzame relaties voor professionalisering en kennisontwikkeling.

Opname

Omschrijving

In Nederland wint Lesson Study steeds meer aan populariteit. Lesson Study voldoet aan veel kenmerken van effectieve en zinvolle docentprofessionalisering die inmiddels uit onderzoek bekend zijn: gebaseerd op de eigen lespraktijk, de focus op het leren van leerlingen, samenwerking met collega’s, voldoende tijd beschikbaar evenals voldoende duur. Lesson Study is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. Het proces duurt minimaal twee à drie maanden, maar het kan ook langer zijn. Typerend voor Lesson Study is dat het docentgestuurd, systematisch en intellectueel uitdagend is. Het bevordert dat leraren theorie en praktijk verbinden. Lesson Study is niet iets eenmaligs, maar een continu proces van leren en ontwikkelen. Lesson Study kan gericht zijn op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten maar kan daarnaast ook expliciet ingezet worden om de (vak)didactiek op je school verder te ontwikkelen. In deze workshop focussen we op dat laatste, en bespreken we hoe en onder welke voorwaarden scholen dit kunnen aanpakken.

Downloads

Ga naar de bovenkant