Sterker uit corona. Lessen uit analyse van 450 scholen over herstel en over veerkracht schoolteams

Jelte de Jongh
Kim Peters

Omschrijving

Tweeënhalf jaar na het begin van corona blijken de leerresultaten gemiddeld ‘goed’ hersteld te zijn. Maar onderliggend zijn schoolverschillen groot en groeiende! We volgden ruim 450 scholen op verzoek van besturen. Hun oogmerk? Ten eerste: scholen objectieve inzichten geven om extra gericht te kunnen werken aan herstel en zo kansrijke uitstroom van alle leerlingen te borgen. Ten tweede: schoolleiders inzicht te geven in de veerkracht van hun teams om zo duurzaam in te kunnen zetten op versterking van onderwijskwaliteit.

Tijdens de presentatie delen we niet alleen bevindingen, maar bieden we ook handvatten voor nu:
– Welk soort analyse is nu juist waardevol om kansrijke uitstroom en solide basis te borgen?
– Hoe voorkom je een eenzijdige kijk naar meetbare resultaten en deze op de juist manier duidt?
– Hoe ontzorg je als bestuur de schoolleiders bij niet-alledaagse analyses en verlicht je zo administratieve druk?

Al wenst iedereen corona weg, de naschokken vergen nog alle aandacht!

Hoofdonderzoeker
Leeruniek

Studeerde mensenrechten (Utrecht) en sociaal ondernemerschap (MIT/LBS). Vertaalde onderzoek met Harvard-professor Todd Rose (Mythe van het gemiddelde) en het concept voor Leeruniek. Hun visie: verschillende typen onderwijsdata in samenhang analyseerbaar maken, duiden en vertalen t.b.v. het praktische handelen in de klas. Bracht met Oxford als eerste wereldwijd in detail de impact van lockdowns in kaart. De publicatie in PNAS werd meermaals bekroond en (https://youtu.be/Yhuv1yJrdC4) en hielp beslissers wereldwijd om te besluiten over schoolsluitingen. Jelte leidde de eerste studie naar de impact van corona voor OCW evenals de stad Rotterdam in een 2 jaar durend onderzoek naar de impact van corona.

Onderwijsadviseur
Stromend onderwijsadvies

Kim is werkzaam als zelfstandig onderwijsadviseur bij Stromend onderwijsadvies. In die hoedanigheid verbindt zij in de duopresentatie het onderzoek aan de praktijk voor leraren, schoolleiders, IB-ers en bestuurders. Verder werkt Kim ook als bovenschools senior kwaliteitsmedewerker bij Nestas in Dordrecht.

Ga naar de bovenkant