Succesvol innoveren in het basis- en voortgezet onderwijs

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Voor onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders) is het een uitdaging om onderzoek over effectieve onderwijsvernieuwingen te vinden, te begrijpen en te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk, waardoor onderwijsinnovaties in de school of klas regelmatig verwateren of mislukken. Om de kans op succesvolle innovatie te vergroten, is de keuze van een geschikte onderwijsinnovatie (bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, instructieprincipes en leermaterialen) ontzettend belangrijk. In deze workshop wordt informatie gegeven over onderwijsverbetering en -vernieuwing in het onderwijs (wat weten we uit onderwijsonderzoek) en worden praktische handreikingen gegeven hoe scholen hier zelf handen en voeten aan kunnen geven. In deze workshop gaat het niet persé om innovaties die echt ‘nieuw’ zijn, zoals nieuwe onderwijsconcepten, het gaat om het invoeren of aanpassen van een pedagogisch en/of didactische aanpak of methode die nieuw is voor de school/leraar, met als doel verbetering teweeg te brengen.

Downloads

Sessieopname

Prof. dr.
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geeft regelmatig workshops over evidence-informed werken aan onderwijsverbetering. In haar onderzoek richt zij zich onder meer op (keuzes m.b.t.) de inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de profielkeuzes van leerlingen en de rol van de school hierbij, en het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de school. Daarnaast werkt ze aan verschillende onderzoeken gericht op de voorspellende waarde van de eindtoetsen en schooladviezen op de schoolloopbanen van leerlingen.

Ga naar de bovenkant