Succesvol innoveren in het basis- en voortgezet onderwijs

Hanke Korpershoek

Omschrijving

Voor onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders) is het een uitdaging om onderzoek over effectieve onderwijsvernieuwingen te vinden, te begrijpen en te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk, waardoor onderwijsinnovaties in de school of klas regelmatig verwateren of mislukken. Om de kans op succesvolle innovatie te vergroten, is de keuze van een geschikte onderwijsinnovatie (bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, instructieprincipes en leermaterialen) ontzettend belangrijk. In deze workshop wordt informatie gegeven over onderwijsverbetering en -vernieuwing in het onderwijs (wat weten we uit onderwijsonderzoek) en worden praktische handreikingen gegeven hoe scholen hier zelf handen en voeten aan kunnen geven. In deze workshop gaat het niet persé om innovaties die echt ‘nieuw’ zijn, zoals nieuwe onderwijsconcepten, het gaat om het invoeren of aanpassen van een pedagogisch en/of didactische aanpak of methode die nieuw is voor de school/leraar, met als doel verbetering teweeg te brengen.

Downloads

Sessieopname

Adjunct Hoogleraar
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar promotieonderzoek Search for Science Talent in the Netherlands richtte zij zich op de profiel- en studiekeuze van havo- en vwo-leerlingen. Daarna werkte zij aan verschillende projecten, gericht op de po-vo overgang, de inrichting van de onderbouw in het vo, effectieve klassenmanagementstrategieën in het po en de schoolmotivatie en schoolbinding van leerlingen. Haar huidige onderzoek is gericht op de profielkeuzes en de rol van de school hierbij, en daarnaast op het verbeteren van de LOB in het vmbo.

Ga naar de bovenkant