Toetsbeleid: goed toetsen, meer leren

Sergej Visser

Omschrijving

Toetsing is een hot item. We geven in Nederland veel cijfers. De toetsdruk is vaak hoog. Tegelijk gaan veel leerlingen alleen aan de slag voor een cijfertoets en leren ze daardoor te weinig. Met het terugbrengen van het aantal cijfers is dat niet verholpen. En hoe hou je dan zicht op waar je leerlingen staan? Hoe neem je de juiste besluiten t.a.v. bevordering, determinatie en advies? En hoe zorg je dat toetsing leidt tot meer en beter leren?

Goed toetsen begint met goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. In deze sessie zetten we de contouren uit voor een toetsbeleidsplan voor jouw school. We denken na over waarom we willen toetsen en op welke manieren we dat het beste kunnen doen. Ook bekijken we de toetssituatie op jouw school – hoe goed zijn de toetsen die je gebruikt, bijvoorbeeld – en welke volgende stap daarbij past. Want goed toetsbeleid zorgt voor betere toetsing, zodat leerlingen meer, beter en duurzamer kunnen leren.

Downloads

Senior trainer/adviseur
Bureau ICE

Sergej Visser was 20 jaar docent in het vo, waar hij Engels en CKV gaf. Om leerlingen meer te laten leren van en door de taal zelf, ontwikkelde hij met collega’s een compleet curriculum voor Engels in de bovenbouw. Daarbij stond formatief evalueren centraal. Tegenwoordig is Sergej trainer/adviseur bij Bureau ICE. Hij helpt scholen om meer formatief te evalueren, betere toetsen te maken, en helder beleid te vormen rond goed onderwijs en eerlijke toetsing. De vierde druk van zijn boek Formatief Evalueren in Elke Les verscheen dit najaar.

Ga naar de bovenkant