Tweetalig onderwijs vanuit een Europees perspectief / Content and Language Integrated Learning : a European perspective

José Goris

Omschrijving

Deze presentatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de werkwijze en effecten van Content and Language Integrated Learning (CLIL) met Engels als instructietaal, een onderwijskundige vernieuwing die haar intrede heeft gedaan in de jaren negentig van de vorige eeuw. In Nederland kennen we deze manier van leren als ‘Tweetalig Onderwijs’ (TTO), aanvankelijk alleen te vinden op scholen voor vwo maar geleidelijk uitgebreid naar andere schooltypes. Hierbij wordt een aantal vakken – bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, maar ook sport – onderwezen met Engels als voertaal. In het kader van de toegenomen internationalisering van het onderwijs en de maatschappij in het algemeen is Engelse taalvaardigheid steeds belangrijker geworden, voor algemene maar ook voor beroepsmatige communicatie. In deze presentatie bespreek ik de resultaten van mijn onderzoek naar de leeropbrengsten van CLIL t.a.v. de Engelse taal in de afgelopen twintig jaar in verschillende Europese landen.

Sessieopname

Doctor of Education
zelfstandige, gepensioneerd

Dr. José Goris (1951) studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en was werkzaam als docente Engels in het voortgezet onderwijs. In 2019 promoveerde ze op haar proefschrift over de effecten van Content and Language Integrated Learning (CLIL) – in Nederland beter bekend als tweetalig vwo – op taalvaardigheid in Engels. Ze voerde haar onderzoek uit op middelbare scholen in verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Hongarije en Italië, en stelde ook een review op van onderzoek dat de afgelopen 20 jaar in heel Europa is uitgevoerd op verschillende schooltypes . Momenteel richt ze zich op literatuuronderwijs en redactionele werkzaamheden in de wetenschap.

Ga naar de bovenkant