Vakmanschap met evidence informed onderwijs

Inge de Wolf

Omschrijving

Wereldwijd versterken leraren hun vakmanschap door gebruik te maken van inzichten uit onderzoek. Talloze studies laten zien wat de kenmerken van effectieve lessen zijn, hoe je de ontwikkeling van leerlingen versterkt en hoe je doelgericht en duurzaam aan betere lessen werkt. Maar waar vind je al deze informatie? Hoe zorg je dat je je weg vindt in al deze kennis? En het allerbelangrijkste… hoe benut je de inzichten voor versterking van je vakmanschap als leraar?
Deze sessie helpt je gericht om jezelf als leraar verder te ontwikkelen. Het geeft je enkele basisprincipes over effectieve lessen mee. En het laat zien waar je die kunt vinden. Ook krijg je mee waar je informatie kunt vinden als je je verder wilt verdiepen, bijvoorbeeld in klassenmanagement, effectieve feedback of passend onderwijs. Met de sessie ben je toegerust om je eigen vakmanschap met kennis uit onderzoek te versterken, op de thema’s die jij belangrijk vindt.

Downloads

Hoogleraar UM & directeur Education Lab
Universiteit Maastricht

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is oprichter en directeur van Education Lab. Dit is een netwerk gericht op duurzame verbetering en innovatie van het onderwijsonderwijs. In cocreatie met leraren en wetenschappers werkt ze aan inzichten en activiteiten voor de professionalisering van (expert) leraren en schoolleiders. Zo maakt ze met haar teams toolkits en praktijkkaarten, heeft ze in Amsterdam een onderwijskennisnetwerk opgezet (ONA) en is ze een van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht, een nieuw programma voor een kennisinfrastructuur in het onderwijs. Daarnaast werkt Inge als onderwijsinspecteur en doet ze internationaal advieswerk voor de WereldBank en OESO. Een van de belangrijkste projecten waar Inge aan werkt is het LeraarLab, waar leraren en onderzoekers samen werken aan kansrijke aanpakken om het lerarentekort tegen te gaan.

Ga naar de bovenkant