Veel leesproblemen zijn het gevolg van kwaliteitsproblemen

Kees Vernooy

Omschrijving

VEEL LEESPROBLEMEN ZIJN HET GEVOLG VAN KWALITEITSPROBLEMEN

Internationaal leesonderzoek (Lyon 2004) laat zien, dat de meeste leesproblemen het gevolg van kwaliteitsproblemen in het leesonderwijs zijn.
Bij kwaliteitsproblemen moeten we denken aan problemen als:
1- onvoldoende aandacht voor een belangrijk leesaspect. Bijvoorbeeld de school besteedt geen aandacht aan voortgezet technisch lezen, waardoor risicolezers problemen krijgen met het lezen van meerlettergrepige woorden en met de leessnelheid, wat vervolgens tot gevolg heeft dat de woordenschatontwikkeling en het begrijpend lezen achter blijven;
2- het onvoldoende aandacht hebben voor kenmerken van effectief onderwijs. Bijvoorbeeld er wordt te weinig tijd voor het leren lezen ingeroosterd, waardoor een deel van de kinderen problemen met lezen krijgt.

In de presentatie wordt aandacht besteed aan veel voorkomende kwaliteitsproblemen, maar ook aan hoe die het beste aangepakt kunnen worden.

Downloads

Lector emeritus
Expertisebureau Effectief Onderwijs

Dr. Kees Vernooij was lector Effectief taal- en leesonderwijs aan de hogeschool Edith Stein in Hengelo. Eerder werkte hij op verschillende scholen als leraar basisonderwijs en was hij verbonden aan het GEON-project van de Universiteit van Utrecht, de schoolbegeleidingsdienst van Tilburg, het CPS in Amersfoort en Expertis in Hengelo/Amersfoort. Hij was wetenschappelijk projectleider van diverse leesinterventietrajecten, waarbij tevens onderzoek gedaan werd naar de effectiviteit van die trajecten. Zeer succesvol en effectief waren het BOV-project, het LISBO- en EL2-project voor het speciaal onderwijs en het Enschedese Leesverbetertraject.

Boeken
Ga naar de bovenkant