onderwijsadviseur
Serendip Onderzoek & Advies

Alfons ten Brummelhuis

Alfons ten Brummelhuis is na een loopbaan van leraar, lerarenopleider, onderzoeker en strategisch adviseur momenteel voorzitter van de NRO programmacommissie Onderwijsachterstanden en Gelijke Kansen. Zijn interesse gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van onderwijsbeleid, praktijk en wetenschap. Samen met Joke Kruiter (Sardes) heeft hij in opdracht van NRO en in afstemming met onderwijsprofessionals en onderzoekers in 2021 de Kennisagenda voor Gelijke Kansen uitgewerkt. Zijn bijdrage aan researchED is geworteld in deze Kennisagenda voor het Onderwijs.

Expertise: Onderzoek, onderwijsadvies

Sessiearchief

Omschrijving

Instellingen van kinderopvang, primair-, voortgezet- en met middelbaar beroepsonderwijs delen met elkaar de ambitie ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten het optimale uit hun talenten kunnen halen. Ondanks deze gedeelde ambitie laten resultaten uit onderzoek keer op keer zien dat groepen leerlingen op school slechter presteren dan ze bij gunstigere omstandigheden zouden doen. Van invloed op deze teleurstellende bevindingen zijn de kansen die de school en leraren aan leerlingen bieden om het onderwijsniveau te halen dat een leerling aankan. Voortbouwend op de kennis over mechanismen die verklarend zijn voor kansen(on)gelijkheid zet deze bijdrage op een rij hoe benutting van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: AI) door leraren de potentie heeft van gamechanger voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vraagt van onderwijsprofessionals de uitkomst van AI-toepassingen niet zomaar naast zich neer te leggen en er tegelijkertijd niet blind op te varen.

Downloads

Omschrijving

Instellingen van kinderopvang, primair-, voortgezet- en met middelbaar beroepsonderwijs delen met elkaar de ambitie ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten het optimale uit hun talenten kunnen halen. Ondanks deze gedeelde ambitie laten resultaten uit onderzoek keer op keer zien dat groepen leerlingen op school slechter presteren dan ze bij gunstigere omstandigheden zouden doen. Van invloed op deze teleurstellende bevindingen zijn de kansen die de school en leraren aan leerlingen bieden om het onderwijsniveau te halen dat een leerling aankan. Voortbouwend op de kennis over mechanismen die verklarend zijn voor kansen(on)gelijkheid zet deze bijdrage op een rij hoe benutting van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: AI) door leraren de potentie heeft van gamechanger voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vraagt van onderwijsprofessionals de uitkomst van AI-toepassingen niet zomaar naast zich neer te leggen en er tegelijkertijd niet blind op te varen.

Downloads

Ga naar de bovenkant