Leerkracht po, rekencoördinator, coördinator rekennetwerkbestuur
SAAM*scholen

Amber Mulders

Mijn naam is Amber Mulders, 28 jaar. Enthousiast, doelgericht en nieuwsgierig naar de wereld om mij heen. Werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, rekencoördinator en coördinator van het rekennetwerk van mijn stichting. Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn. Ik zie het als mijn taak als leerkracht om kinderen te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Als master educational needs wordt mijn handelen gestimuleerd vanuit mijn praktijk, de theorie en mijzelf als persoon. Ik ben geïnteresseerd in de werking van organisaties en het (eigen) leiderschap hierin. Vanuit bewustwording kunnen we samen groeien.

Expertise: po, rekenen, leiderschap

Sessiearchief

,

Omschrijving

Binnen een professionele cultuur is er sprake van erkende ongelijkheid. De positionering hierin wordt bepaald op basis van kwaliteit en affiniteit. Binnen onze organisatie is er gekozen voor management vanuit horizontaal leiderschap, waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit inzicht en kennis verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Onlangs presenteerde de Onderwijsraad ‘Tijd voor focus’. Zij stelt dat het belangrijk is om  meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren. Te veel verantwoordelijkheden zorgen volgens hen voor achteruitgang van de kwaliteit, doordat leerkrachten niet toekomen aan het ontwikkelen van onderwijs. Ons pleidooi richt zich onze eigen rol binnen een professionele standaard: reflecteren op ons eigen handelen, bewustwording van onze opvattingen en verwachtingen, gebruik maken van bewezen didactiek en focus op ingrepen met een bovengemiddeld effect. Wij geloven in déze focus om onze kinderen te doen groeien.

Deze sessie wordt gegeven door Luc Pinkaers en Amber Mulders.

Preview

Ga naar de bovenkant