Master of Education (Educational Needs), leerkracht po
SAAM*scholen

Luc Pinckaers

Luc Pinckaers is leerkracht, vernieuwer, inspirator, kartrekker en MEd. 14 jaar werkzaam in het po en heeft oprecht oog voor de mensen om zich heen. Anderen ervaren Luc als ‘openminded’. Samenwerken met kinderen, ouders, collega’s, externen. Zijn (leerkracht)gedrag en zijn visie heeft veel invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vindt hij reflecteren en feedback geven en ontvangen essentieel! Het zit in zijn ‘DNA’. Evidence informed onderwijs vórmt zijn dagelijkse onderwijs. Luc wordt blij van een heldere visie en is in zijn kracht, wanneer er sprake is van ‘gespreid leiderschap’. Tot slot: hij is 37 jaar (in 2021), partner van Lonneke en trotse vader van Jelle en Guus.

Expertise: Leerkracht po, kartrekker PLG, stuurgroeplid

Sessiearchief

,

Omschrijving

Binnen een professionele cultuur is er sprake van erkende ongelijkheid. De positionering hierin wordt bepaald op basis van kwaliteit en affiniteit. Binnen onze organisatie is er gekozen voor management vanuit horizontaal leiderschap, waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit inzicht en kennis verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Onlangs presenteerde de Onderwijsraad ‘Tijd voor focus’. Zij stelt dat het belangrijk is om  meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren. Te veel verantwoordelijkheden zorgen volgens hen voor achteruitgang van de kwaliteit, doordat leerkrachten niet toekomen aan het ontwikkelen van onderwijs. Ons pleidooi richt zich onze eigen rol binnen een professionele standaard: reflecteren op ons eigen handelen, bewustwording van onze opvattingen en verwachtingen, gebruik maken van bewezen didactiek en focus op ingrepen met een bovengemiddeld effect. Wij geloven in déze focus om onze kinderen te doen groeien.

Deze sessie wordt gegeven door Luc Pinkaers en Amber Mulders.

Preview

Ga naar de bovenkant