docent Nederlands
Christelijk Lyceum Delft

Anita Smits

Anita Smits is docent Nederlands op het Chr. Lyceum Delft. Zij heeft twee jaar meegedaan aan het project Na Pisa de Lente, omdat zij vond dat het leesonderwijs van zakelijke teksten in methodelessen van leerlingen nog geen betere lezers maakt.

Expertise: Nederlands, leesonderwijs, vo

Sessiearchief

,

Omschrijving

In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen transfer is tussen Nederlands en de zaakvakken. Leerlingen onderstrepen bijvoorbeeld keurig signaalwoorden bij Nederlands, maar gebruiken die kennis niet bij andere vakken. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de transfer wel maken? Dat is de vraag die in deze workshop door Anita Smits en Remco Menke (Chr. Lyceum Delft) beantwoord zal worden.

Downloads

Ga naar de bovenkant