Bruggen bouwen; van Nederlands naar zaakvakken

Anita Smits
Remco Menke

Omschrijving

In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen transfer is tussen Nederlands en de zaakvakken. Leerlingen onderstrepen bijvoorbeeld keurig signaalwoorden bij Nederlands, maar gebruiken die kennis niet bij andere vakken. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de transfer wel maken? Dat is de vraag die in deze workshop door Anita Smits en Remco Menke (Chr. Lyceum Delft) beantwoord zal worden.

Downloads

docent Nederlands
Christelijk Lyceum Delft

Anita Smits is docent Nederlands op het Chr. Lyceum Delft. Zij heeft twee jaar meegedaan aan het project Na Pisa de Lente, omdat zij vond dat het leesonderwijs van zakelijke teksten in methodelessen van leerlingen nog geen betere lezers maakt.

docent geschiedenis
Christelijk Lyceum Delft (CLD)

Remco Menke is docent geschiedenis op het Chr. Lyceum Delft. Leesvaardigheid, formuleren en argumenteren hebben zijn speciale interesse omdat dit centraal staat bij het schoolvak geschiedenis.

Ga naar de bovenkant