Gedragsspecialist (MSEN)
zelfstandige

Anton Horeweg

Anton Horeweg is gedragsspecialist (MSEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken en zijn boeken zijn verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België.
Hij is ook auteur van de website gedragsproblemenindeklas.nl.
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag en de Landelijke Ontwikkelgroep Basisondersteuning executieve functies. Hij is veelgevraagd spreker op scholen.

Bibliografie:

Expertise: Gedrag, primair onderwijs, executieve functies

Sessiearchief

Omschrijving

Executieve functies hebben alles te maken hebben met succes op school en naarmate leerlingen ouder worden, wordt er vaak te weinig ondersteuning gegeven, omdat de leraar dan denkt ‘Dit moeten ze nu wel kunnen.’ Als leerlingen met zwakke executieve functies niet de juiste ondersteuning krijgen, lopen ze de kans op ondermaatse schoolprestaties en het ontwikkelen van gedrags-, emotionele of motivationele problemen. De juiste ondersteuning wil zeggen: precies genoeg ondersteuning om taken succesvol te kunnen maken.’ In deze sessie lichten we een tipje van de sluier op. We bekijken zaken als werkgeheugen, cognitive load, Ebbinghaus, emotieregulatie en de rol van de leraar.

Downloads

Omschrijving

In Amerika ontstond,door nieuwe wetenschappelijke kennis over trauma en de gevolgen, in 2005 de beweging Trauma-Sensitive Schools. In Nederland en België is er een voorzichtig begin gemaakt met deze manier van kijken naar gedrag. Er is steeds meer belangstelling voor kennis over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat getraumatiseerde kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat op dit ogenblik doen in onze scholen.

Deze presentatie gaat over ACE’s en trauma. We bekijken wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van het kinderbrein en wat de gevolgen van getraumatiseerd zijn in de klas kunnen betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Ook het leren wordt beinvloed. Straffen en belonen lijken niet te werken. Leer kijken door een ‘traumabril.’

Opname

Ga naar de bovenkant