Executieve functies gedrag en leren

Anton Horeweg

Omschrijving

Executieve functies hebben alles te maken hebben met succes op school en naarmate leerlingen ouder worden, wordt er vaak te weinig ondersteuning gegeven, omdat de leraar dan denkt ‘Dit moeten ze nu wel kunnen.’ Als leerlingen met zwakke executieve functies niet de juiste ondersteuning krijgen, lopen ze de kans op ondermaatse schoolprestaties en het ontwikkelen van gedrags-, emotionele of motivationele problemen. De juiste ondersteuning wil zeggen: precies genoeg ondersteuning om taken succesvol te kunnen maken.’ In deze sessie lichten we een tipje van de sluier op. We bekijken zaken als werkgeheugen, cognitive load, Ebbinghaus, emotieregulatie en de rol van de leraar.

Downloads

Gedragsspecialist (MSEN)
zelfstandige

Anton Horeweg is gedragsspecialist (MSEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken en zijn boeken zijn verplichte literatuur bij lerarenopleidingen in Nederland en België.
Hij is ook auteur van de website gedragsproblemenindeklas.nl.
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag en de Landelijke Ontwikkelgroep Basisondersteuning executieve functies. Hij is veelgevraagd spreker op scholen.

Bibliografie:

Ga naar de bovenkant