Promovenda
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Babs Jacobs

Babs Jacobs is onderzoeker en promovenda bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift bestudeert ze de intergenerationele overdracht van kernvaardigheden in Nederland. Als socioloog en eerstegeneratiestudent is ze altijd al geïnteresseerd geweest in onderwijs(on)gelijkheid. Ze is daarnaast als onderzoeker betrokken bij een grootschalig internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen (PIAAC).

Expertise: Onderwijssociologie

Sessiearchief

,

Omschrijving

De Inspectie van het Onderwijs waarschuwt in de Staat van het Onderwijs dat de sociale ongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Zo is het opleidingsniveau van ouders steeds bepalender geworden voor de onderwijsloopbaan van hun kinderen. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de achterliggende mechanismen zijn. Om dit te onderzoeken, is een unieke dataset samengesteld met daarin de reken- en taalvaardigheden van zowel ouders als kinderen gemeten op dezelfde leeftijd met eenzelfde soort test (d.w.z. de (verkorte) Cito-toets), aangevuld met registerinformatie. Het zogenaamde ITS-project is afgetrapt met twee onderzoeken: 1) een sociologische analyse waarin wordt gekeken naar de relatieve bijdrage van ouderlijke hulpbronnen, waaronder kernvaardigheden, onderliggend aan de overdracht van opleiding en 2) een economische analyse waarin de focus ligt op de causale relatie tussen de vaardigheden van ouders en kinderen. Zowel de dataset als beide onderzoeken zullen we toelichten tijdens deze sessie.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant