Lerares basisonderwijs
Stichting Wijs!

Debbie Dussel

Debbie is lerares basisonderwijs met meer dan 20 jaar onderwijservaring. Zij zet zich naast lesgeven in voor het verkleinen van kansenongelijkheid en het vergroten van het vakmanschap van de leraar.

Expertise: Evidence informed onderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

De leraar doet ertoe. Keer op keer toont onderwijsonderzoek aan dat de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is voor leerprestaties. De impact van goede leraren kan zelfs zo groot zijn dat leraren in zes maanden evenveel kunnen bereiken met leerlingen als een gemiddelde leraar in een jaar (Hanushek & Rivkin, 2010). Het vakmanschap van de leraar staat echter de afgelopen periode regelmatig ter discussie. Welke vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om impact te hebben op alle leerlingen in hun klas? Er is veel bekend over succesvol lesgeven uit onderzoek. We kijken naar de Nederlandse beroepsstandaarden en vergelijken de inhoud en totstandkoming ervan met de evidence informed Engelse standaarden. Beiden leggen we naast onderwijsonderzoek. Tenslotte formuleren we aanbevelingen voor het proces van herijking van de beroepsstandaarden in Nederland. Nieuwe standaarden voor de leraar die het verschil kan maken in elke klas.

Preview

Omschrijving

De verhaalsom beter bekeken
Vroeger was er het koopmansrekenen, lange verhaalsommen die leerlingen moesten voorbereiden op de handel. Later was er de redactieopgave die bepaalde structuren kende en nog later kregen deze sommen de label verhaalsom, of ook wel contextopgave genoemd. Die context blijft een bron van discussie, is deze context het uitgangspunt of het eindpunt (de open toepassing, CITO). En hoe kom je van goed begrip van het concept delen naar een transfer in allerlei praktische situaties? In deze workshop gaan we dieper kijken naar de verhaalsom vanuit verschillende opvattingen en bekende theorieën. Na afloop van deze workshop heeft u een scherper beeld van de verhaalsom en bent u in staat om een onderbouwde visie te vormen op dit somtype.

Opname

Omschrijving

De referentieniveaus voor rekenen dienen als uitgangspunt voor het volgen van de kennis, vaardigheden van de leerling. Dit moet gebeuren met door de overheid goedgekeurde toetsen De referentieniveaus, uitgewerkt in doorlopende leerlijnen, moeten de doorstroom tussen de onderwijssectoren versterken.
In de praktijk blijkt dat de ambitie voor het referentieniveau 1S voor rekenen niet wordt behaald. We zien we het percentage leerlingen met een midden of hoog niveau dalen.
In hoeverre sluit het po aan bij vo?
Hoe gaan we in de praktijk om met de referentiedoelen rekenen?
In hoeverre voldoen de beschikbare handvatten en instrumenten?

Ga naar de bovenkant