Leerkracht hb-onderwijs
Stichting H3O

Demi van Doorn

Als onderwijsfan en leerkracht van hoogbegaafde leerlingen op een Leonardoschool geeft Demi van Doorn dagelijks invulling aan haar motto: een goede leerkracht zal zelf ook altijd leerling blijven. Na de pabo aan de Hogeschool Rotterdam deelde ze als startende leerkracht haar leerproces en professionele groei op social media en in haar podcast. Evidence-based werken in het onderwijs werd topprioriteit na het studeren van Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Momenteel staat ze voor de klas in groep 6/7, daarnaast biedt ze didactische begeleiding aan starters en mede-onderwijsfans.

Sessiearchief

Omschrijving

Sinds 2014 werken leerkrachten aan het ontwerpen en aanbieden van passend onderwijs. In mijn sessie zou ik graag uiteen willen zetten hoe we passend onderwijs kunnen bieden aan (hoog)begaafde kinderen in het reguliere primair onderwijs, zodat zij niet de assistent van de leerkracht worden maar actief participant blijven of (opnieuw) worden. Graag neem ik de deelnemers mee in mijn persoonlijke professionele reis hierin (van starter naar leerkracht op een Leonardoschool). Wat dacht ik te weten over (hoog)begaafde kinderen, wat heb ik geleerd uit het gedane onderzoek (boeken, onderzoeken en mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen) en mijn ervaring? Hoe kunnen we de aanwezige kennis gebruiken om passend onderwijs te kunnen bieden aan (hoog)begaafde kinderen in het regulier onderwijs? In de sessie wil ik het delen van informatie en kennis combineren met het aan het denken zetten van de deelnemers door een activerende werkvorm om interactie en het delen van kennis te stimuleren.

Ga naar de bovenkant