Docent geschiedenis, schoolopleider en coach
Meerscholen Amersfoort – Corderius college

Dirkjan van den Berg

Docent geschiedenis op het Corderius College in Amersfoort (2010-heden). Na een LOF-beurs te hebben genoten in 2019-2020 in het schooljaar 2021-2022 samen met collega Dide Breuer en Tim Huijgen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gaan doen naar zelfregulatie en epistemologische opvattingen van leerlingen. Dit met als doel inzicht te krijgen in welke didactiek en hulpmiddelen nodig zijn om historisch denken en redeneren goed vorm te geven.
Naast docent geschiedenis ben ik ook schoolopleider en coach van startende docenten.

Expertise: onderzoek, geschiedenis

Sessiearchief

Omschrijving

Leren historisch te denken en redeneren is een belangrijk doel in het geschiedenisonderwijs. Het is voor leerlingen (en docenten) moeilijk zicht op deze abstracte denkvaardigheden te krijgen en zichtbaar te maken hoe leerlingen daarin leren. Een portfolio-app waarin leerlingen (1) informatie en instructie terug kunnen vinden, (2) kunnen reflecteren en (3) feedback kunnen krijgen zou een interessante tool kunnen zijn om de zelfregulatie en epistemologische opvattingen van leerlingen te kunnen ontwikkelen.

We hebben een quasi-experimenteel onderzoek in twee condities (totaal 260 leerlingen) gedaan in het schooljaar 2021-2022 naar het effect van het gebruik van zo’n portfolio-app in de brugklas. Voorlopige conclusies laten zien dat leerlingen die de portfolio-app gebruiken en daarbij horende activiteiten doen meer zelfvertrouwen hebben in hoe ze geschiedenisopdrachten moeten aanpakken en dat de manier waarop ze over historisch denken en redeneren praten ten positieve is veranderd.

Downloads

Ga naar de bovenkant