Junior Onderzoeker
Expertisecentrum Nederlands

Emmi Stuij

Emmi Stuij is een enthousiaste en gedreven onderzoeker met een grote interesse voor alles dat met taal en onderwijs te maken heeft. Tijdens haar studies Nederlandse Taal en Cultuur en de master Meertaligheid en Taalverwerving aan de Universiteit Utrecht heeft ze affiniteit ontwikkeld met Nederlands als tweede taal en meertaligheid. In deze tijd heeft ze hier veelvuldig onderzoek naar gedaan. Emmi is nu werkzaam als junior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen, waarbij ze meewerkt aan diverse onderzoeks- en implementatie-projecten in het onderwijs.

Expertise: Meertaligheid

Sessiearchief

Omschrijving

De toenemende diversiteit in Nederland brengt uitdagingen met zich mee voor het basisonderwijs. Leerlingen stromen zonder beheersing van het Nederlands in en brengen veel verschillende talen en culturen met zich mee. Voor het sociaal-emotioneel welzijn en de identiteitsontwikkeling van een kind is het belangrijk dat er op school aandacht is voor de thuistalen. Het actief inzetten van thuistalen kan leiden tot een betere verwerving van zowel de moedertaal als de instructietaal. Met mijn onderzoek heb ik in kaart gebracht wat de visie ten opzichte van meertaligheid is op de zeventien scholen binnen de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) en hoe dit in de praktijk wordt gebracht. Mijn resultaten sluiten aan bij wat we al weten uit onderzoek uit Nederland en België: er is een verandering in de attitude ten opzichte van meertaligheid nodig. Uit mijn onderzoek zijn een tiental praktische aanbevelingen voortgekomen om op elke school een taalvriendelijke omgeving te creëren.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant