Senior onderzoeker/adviseur
ITTA UvA

Femke Scheltinga

Femke Scheltinga studeerde Fonetische Wetenschappen/Algemene Taalwetenschap en is gepromoveerd aan de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen op onderzoek naar leesproblemen en dyslexie. Ze heeft een aantal jaar gewerkt bij het Expertisecentrum Nederlands, en momenteel bij het ITTA waar ze betrokken is geweest bij verschillend praktijkgericht onderwijsonderzoek op het gebied van taal- en leesonderzoek. Haat interesse gaat vooral uit naar de ontwikkeling van leesvaardigheid en verschillen tussen leerlingen.

Expertise: Toetsen, Leesonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, moet je naast het leesniveau ook weten hóe leerlingen lezen en welke deelvaardigheden het leesproces ondersteunen dan wel belemmeren. Begrijpend leestoetsen geven die informatie meestal niet. In een praktijkgericht NRO-project is met de onderwijspraktijk een lessenserie, een professionaliseringsmodule en een prototype toets ontwikkeld om leesleertrajecten te plannen én evalueren in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Met verschillende pilots is een prototype toets ontwikkeld, waarmee leerkrachten zicht krijgen op een aantal deelvaardigheden die een rol spelen bij begrijpend lezen. De toetsuitkomsten worden in leesprofielen gepresenteerd aan de leerkracht die vervolgens hierop aan kan sluiten in de les. De prototype toets en de lessenserie zijn door leerkrachten in de praktijk geëvalueerd en op effectiviteit beoordeeld. In deze presentatie lichten we de ontwikkeling van het onderzoek naar de toets en de lespraktijk toe.

Downloads

Ga naar de bovenkant