Directeur Anne Frank School
Veluwse Onderwijsgroep

Gerard Regeling

Mijn uitgangspunt voor het werken in het onderwijs is de uitspraak: ieder kind krijgt maar één kans op onderwijs, en dat moet goed zijn. Ik heb altijd getracht dit zo goed mogelijk vorm te geven. Als leerkracht, intern begeleider, beleidsmedewerker kwaliteit, consulent passend onderwijs en in mijn huidige functie als directeur op de Anne Frankschool. Ik heb jaren meegewerkt aan de lees- en rekenverbeterplannen die landelijk uitgezet zijn. Ik ben betrokken bij  het opnieuw leven inblazen van de VOG Academie. Ook bij mijn vorige werkgever was ik betrokken bij het verzorgen van de interne academie voor leerkrachten.

Expertise: Onderwijsverbetering, action learning

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Met de collega’s uit het po en vo willen we een gesprek voeren over de inrichting/opzet van de “VOG, Academie van de toekomst”. Waar liggen mogelijkheden, hoe zijn de verwachtingen en behoeftes van de collega’s uit het primaire proces?
We voeren een gesprek en delen ideeën met elkaar.

Ga naar de bovenkant