VOG, Academie van de toekomst

Piet Oosting
Teus Zandsteeg
Gerard Regeling

Omschrijving

Met de collega’s uit het po en vo willen we een gesprek voeren over de inrichting/opzet van de “VOG, Academie van de toekomst”. Waar liggen mogelijkheden, hoe zijn de verwachtingen en behoeftes van de collega’s uit het primaire proces?
We voeren een gesprek en delen ideeën met elkaar.

directeur Veluws College Twello
Veluwse Onderwijsgroep

Kartrekker van de portefeuille ‘VOG, Academie van de toekomst’.
Samen met Marc Brakenhoff, Teus Zandsteeg, Gerard Regeling werken we aan een “VOG, Academie voor de toekomst”.
We willen graag met onze medewerkers in gesprek om te horen welke verwachtingen en behoeften er zijn ten aanzien van interne professionaliseringsmogelijkheden. Wie denkt met ons mee?

Directeur Anne Frank School
Veluwse Onderwijsgroep

Mijn uitgangspunt voor het werken in het onderwijs is de uitspraak: ieder kind krijgt maar één kans op onderwijs, en dat moet goed zijn. Ik heb altijd getracht dit zo goed mogelijk vorm te geven. Als leerkracht, intern begeleider, beleidsmedewerker kwaliteit, consulent passend onderwijs en in mijn huidige functie als directeur op de Anne Frankschool. Ik heb jaren meegewerkt aan de lees- en rekenverbeterplannen die landelijk uitgezet zijn. Ik ben betrokken bij  het opnieuw leven inblazen van de VOG Academie. Ook bij mijn vorige werkgever was ik betrokken bij het verzorgen van de interne academie voor leerkrachten.

Ga naar de bovenkant